De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
ANW-compensatie vervallen in ABP-pensioenregeling en wat eraan te doen

Ernstig zieke (ex-)medewerkers moeten zich aanmelden bij ABP!

 

Van onze leden krijgen wij verontruste berichten over de ANW-compensatie die per 1 januari 2018 komt te vervallen. Die compensatie komt te vervallen omdat de complexe regeling door ABP niet anders dan met grote moeite is uit te voeren.

 

Op het moment van schrijven zijn we met de werkgever Defensie in onderhandeling over een alternatief voor deze compensatie in de vorm van een eenvoudig uitvoerbare regeling. Intussen is duidelijk dat de huidige ANW-compensatieregeling door het ABP nog uitgevoerd wordt tot 1 februari 2018. Dat betekent dat de partners van overleden ABP-deelnemers voor 1 februari 2018 nog de ANW-compensatie krijgen die ook nu in 2017 geldt.

 

Nu bestaat er bij ernstig zieke ABP-deelnemers vooruitlopend op de uitkomst van deze onderhandelingen grote behoefte aan informatie over de financiële toekomst van hun nabestaanden. Ook zij raken nl. na 1 februari 2018 hun ANW-compensatie kwijt en kunnen vanwege hun ziekte niet een individuele verzekering sluiten bij een verzekeraar. Daarom bestaat er voor deze mensen een specifieke coulanceregeling die wordt uitgevoerd door het ABP.

 

Voor ABP-deelnemers die vóór 1 februari 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich daardoor niet kunnen verzekeren (bijv. door het afsluiten van een ANW-hiaatverzekering of een overlijdensrisicoverzekering), geldt een uitzondering en blijft het recht op ANW-compensatie voor de partner bestaan. Om voor de uitzondering in aanmerking te komen, moet u of uw partner aannemelijk kunnen maken dat u al vóór 1 februari ongeneeslijk ziek was en zich daardoor niet kon verzekeren. Dat kan via een ‘beoordelingsformulier’, waarop u verklaart dat u al vóór 1 februari ongeneeslijk ziek was en zich daardoor niet meer kon verzekeren. Dit formulier kunt u nu al telefonisch bij ABP opvragen, maar dat kan ook later. Het formulier hoeft in ieder geval níet vóór 1 februari naar ABP te worden aangevraagd en teruggestuurd.

 

De beoordeling of ANW-compensatie alsnog wordt uitgekeerd, vindt namelijk pas plaats na overlijden. Op dat moment kan uw partner zich ook nog melden. Hij of zij vult dit formulier dan in en stuurt het aan ABP terug. Op basis van het ingevulde beoordelingsformulier kan uw partner alsnog volgens de huidige voorwaarden in aanmerking komen voor ANW-compensatie. Let op: Deze uitzondering geldt echt alleen voor deelnemers die ongeneeslijk ziek zijn én zich daardoor niet meer kunnen verzekeren. Als u zich kunt verzekeren (ongeacht de hoogte van de premie), dan is de uitzondering niet van toepassing.

 

Naast deze compensatieregeling is de GOV|MHB bezig om een goede collectieve ANW-oplossing te vinden voor alle (ex-) werknemers binnen Defensie, ziek of niet ziek. Op dit moment is niet duidelijk hoe die in het vat gegoten wordt, maar weest u ervan overtuigd dat wij er alles aan zullen doen om tot een goede regeling te komen!

 

 

 

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04