De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Wat zijn de pensioenstandpunten van de politieke partijen?

De GOV|MHB heeft vandaag, 11 januari 2019, als initiefnemer namens de VCP, CMHF en Coalitie voor Veiligheid de Politieke Partijen van de Vaste Kamer Commise van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeschreven. In de naar hen gezonden brief is de partijen gevraagd hun standpunt aan te geven ten aanzien van de Nationale Pensioendiscussie. 

De partijen wordt gevraagd om op onderstaande vragen hun standpunt aan te geven:

1. Welk pensioencontract voor de Nederlandse pensioenfondsen stelt uw partij voor: een collectieve solidaire pensioenregeling of een pensioenregeling o.b.v. persoonlijke pensioenvermogens?
Indien uw partij voorstander is van een persoonlijk pensioenvermogen: waar staat u op de lijn tussen een puur individuele pensioenpot met een individueel eigendomsrecht, versus een toewijsbaar persoonlijk vermogen
dat zoveel mogelijk collectief en solidair wordt beheerd?

2. Hoe zou volgens uw partij de rekenrente voor een pensioenfonds vorm moeten worden gegeven: risicovrij of rekening houdend met portefeuillerendement? Anders gesteld, kunnen de lange termijn pensioenverplichtingen het beste worden gewaardeerd op basis van de huidige risicovrije UFR –methodiek, of is uw partij voorstander van een meer stabiele waardering conform de Europese systematiek?

3. Is uw partij voorstander van de huidige doorsneesystematiek of van het systeem van degressieve pensioenopbouw?
Indien degressieve opbouw:

3a. Wilt u de oudere deelnemers volledig compenseren voor de door hen in het verleden betaalde actuarieel te hoge premie?

3b Hoe wilt u de compensatie vormgeven in de verdeling tussen de drie betrokken partijen: overheid, werkgevers en werknemers?

4. In hoeverre bent u bereid de RVU-boete te laten vallen of aan te passen?

5. In hoeverre bent u bereid de stijging van de AOW-leeftijd te stoppen of te temporiseren?
Indien ja, wanneer en hoe zou de AOW-leeftijd dan moeten worden aangepast?

6. Hoe denkt uw partij erover dat een steeds grotere groep werknemers in Nederland geen adequaat pensioen opbouwt (in 2016 geen 4%, maar 13%). In hoeverre wilt u een verplichting laten gelden voor pensioenopbouw van de werkenden met een flexibel contract dan wel ZZP-ers, en hoe wilt u die verplichting (fiscaal) vormgeven?

 

Voor de volledige inhoud van de brief aan de Vaste Kamer Commissie klikt u hier.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04