De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 3 | Mei 2016

Column Duovoorzitter Marc de Natris | Mei 2016

 

Personeel Deltaplan

De afgelopen weken is er veel media-aandacht geweest voor het, door de

GOV|MHB geïnitieerde, Deltaplan voor Defensie. Een Deltaplan dat niet

alleen van toepassing is op de materiele component van Defensie. Ook

voor het personeel geldt dat er een Deltaplan moet komen. Een Deltaplan

dat moet gaan zorgdragen dat Defensie ook in de toekomst voor haar taak

berekend is als het gaat om het personeel. Er zullen dan wel een aantal

(financiële) knelpunten moeten worden opgelost.

 

 

Uit de beantwoording van Kamervragen blijkt dat, sinds de invoering van het flexibel personeelssysteem (FPS) in 2008, de militair na zijn of haar dienverplichting gemiddeld

na 3,7 jaar Defensie verlaat. Als Defensie deze Fase 2 militairen langer zou kunnen

binden en boeien worden tientallen miljoenen aan opleidingskosten bespaard en zou het

aantal vacatures in het Fase 2 bestand aanzienlijk kunnen worden verminderd.

Om militairen in het Fase 2 bestand te boeien en te binden zal men hen naast persoonlijke

ontwikkeling ook meer perspectief bij Defensie moeten bieden. In de eerste helft van 2015 zijn

in totaal 161 militairen van Fase 2 naar Fase 3 gestroomd. Op jaarbasis is dit 2% van het Fase 2

bestand. De komende jaren zal hier weinig verbetering te zien zijn vanwege de ophoging van de

UKW-leeftijd. Een baan voor het leven en carrièreperspectief bij Defensie is voor jonge militairen

een utopie. Boeien en binden zal dus veelal alleen kunnen geschieden door middel van leuk en

uitdagend werk en persoonlijke ontwikkeling. Uit vele reacties van militairen blijkt echter dat

aanvragen voor opleidingen worden afgewezen vanwege onvoldoende budget. Ook hier waart het

spook van het tekort aan exploitatiebudget rond. De persoonlijke ontplooiingsbudgetten zullen

niet alleen omhoog moeten, maar ook moeten worden gegarandeerd.

Doordat Defensie persisteert in een niet te realiseren bezuiniging op de verjonging van het

personeelsbestand blijft Defensie rekenen met een te lage personele middensom. Vanwege deze

verkeerde middensom kan Defensie het zich niet veroorloven om 100% gevuld te zijn. Het gevolg

hiervan is dat er door middel van vacaturemanagement duizenden vacatures moeten worden

aangehouden. Het gevaar ligt op de loer dat door deze constante onderbezetting en onze ‘can do’

mentaliteit de werkdruk onacceptabel oploopt.

In ruim 10 jaar tijd zijn er bij Defensie meer dan 25.000 functies verdwenen. Ondanks deze

reductie lukt het Defensie maar niet om na de reorganisatie, in het belang van Nederland, 100%

gevuld te zijn. Dit omdat sinds jaar en dag de uitstroom hoger is dan de (wervings-)instroom. Het

jaar 2016 wordt dan ook cruciaal voor Defensie. De te hoge irreguliere uitstroom moet worden

gekeerd.

Een Deltaplan, als invulling van de trendbreuk, zou betekenen dat er weer geïnvesteerd gaat

worden in Defensie. Bij investeringen wordt er veelal niet meteen aan het personeel gedacht. De

komende jaren worden echter cruciaal. Immers, er geldt meer dan ooit tevoren: geen personeel,

geen inzet.

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04