De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 5 | Augustus 2017

Zomerperspectief

Als u dit leest is het zomerverlof/-reces voor u waarschijnlijk reeds begonnen. Ondanks het verlof staat er voor Defensie veel op het spel. Lukt het ‘het motorblok’ om een nieuw kabinet te formeren dat nog op Prinsjesdag de plannen voor 2018 kan gaan presenteren?

Plannen die ertoe moeten leiden dat er op korte termijn weer perspectief aan Defensie en haar personeel kan worden geboden. Perspectief dat er in tegenstelling tot voorgaande jaren eindelijk voor gaat zorgen dat krimp kan worden omgezet in groei. Ik hoop het van harte, want als ‘het motorblok’ niet aan de praat kan worden gekregen betekent dit voor Defensie wederom een beleidsarm jaar. Weer een jaar waarvan we er de afgelopen decennia reeds teveel van hebben gehad. Het broodnodige perspectief wordt dan ondanks de economische voorspoed wederom naar de toekomst doorgeschoven. Groei betekent dat het personeelsbestand voor het eerst eveneens weer gaat groeien. Het behoud van personeel en een beter wervingsresultaat zijn dan een must voor Defensie.

Tijdens het onlangs gehouden Algemeen Overleg Personeel Defensie (AO-P) in de Tweede Kamer, heeft minister Hennis aangegeven dat er haar alles aan is gelegen om nog voor het aantreden van het nieuwe kabinet (en dus haar aflosser) een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord met haar personeel te kunnen sluiten. Het viel mij tijdens het AO-P op dat alle Kamerleden die aanwezig waren, zich zorgen maakten over het uitblijven van een arbeidsvoorwaardenakkoord bij Defensie. De partijen van deze Kamerleden hebben een zeer ruime meerderheid in de Tweede Kamer.

Het moet voor de minister een fijne gedachte zijn dat er zoveel steun vanuit de Kamer is voor het defensiepersoneel. Gezamenlijk zouden de minister en deze ruime Kamermeerderheid genoeg druk moeten kunnen genereren voor het vinden van een financieel mandaat voor een nieuw arbeidsvoorwaardelijk bod. De vraag is dan ook of er inderdaad vanuit de Tweede Kamer zomerperspectief wordt geboden.

Dat betreft dan een zomerperspectief waarin rekening wordt gehouden met de bijzondere positie van de militair en de bijzondere positie waarin Defensie zich bevindt. Het wordt namelijk tijd dat er rust in de organisatie komt. Rust en perspectief die het tij moeten gaan keren.

Iedereen weet het en iedereen ziet het, maar de vraag is of deze stap daadwerkelijk gaat worden gezet. Ik hoop het, want het defensiepersoneel verdient het meer dan ooit. Ik wens u allen een mooi, rustig en een zeer verdiend verlof met zomerperspectief toe.

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04