De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 4 | juni 2018

Kasschuif of kaasschaaf

Het gaat al weer enige tijd goed met Nederland. Kabinet Rutte III heeft het economische tij mee. Uit de onlangs gepresenteerde Voorjaarsnota valt op te maken dat de meevallers en tegenvallers elkaar dit jaar opheffen. Dit omdat er gelukkig voor de minister van Financiën óók meevallers zijn. Oorzaak van deze meevallers zijn verschillende ministeries die hun toegewezen budget niet zullen uitputten. Defensie wordt in dit kader niet in het persbericht genoemd. Echter, dit laatste wil niet zeggen dat Defensie de dans ontspringt. Want óók Defensie gaat haar budget dit jaar niet uitputten.

En dit laatste staat haaks op de plannen die in de Defensienota staan beschreven. Echter, opschrijven en tot uitvoer brengen zijn twee verschillende dingen. Zo moet bijvoorbeeld het politieke proces worden doorlopen. Er is eind mei in de Tweede Kamer voor het eerst over de Defensienota gesproken. Het Algemeen Overleg Materieel vindt pas plaats op 21 juni a.s. De eerste 6 maanden van 2018 zijn dan voor een groot deel verloren gegaan en voor het zomerreces zal er dus niet veel meer gebeuren.

Naast het politieke proces heeft Defensie zelf óók een uitdaging. Het personeel is de afgelopen 25 jaar opgevoed om geen geld uit te geven. Daarnaast heeft er een grote braindrain plaatsgevonden bij de verschillende inkooporganisaties van Defensie. Er werd jarenlang nagenoeg niets gekocht en inkoop behoorde dus niet tot de ‘core business’, met als gevolg dat er stevig is gereorganiseerd.

Het wordt voor Defensie dus een grote uitdaging om het budget uit te putten. Normaal gesproken maakt een ministerie dan afspraken over een ‘kasschuif’. Het geld dat niet wordt besteed mag dan worden meegenomen naar het nieuwe jaar. Dit jaar heeft Defensie in tegenstelling tot voorgaande jaren nog geen goedkeuring voor de kasschuif van het ministerie van Financiën gekregen. Dit laatste is op zijn minst bijzonder. Defensie heeft de komende jaren de extra miljoenen hard nodig om orde op zaken te stellen zoals in de herstel Defensienota is beschreven.

Als Financiën volhardt in het feit dat er geen kasschuif mag plaatsvinden, met als doel de financiële tegenvallers van Kabinet Rutte III af te dekken, dan houdt dit in dat er een aanzienlijk gat wordt geslagen in ‘de lange herstellijnen’ van de minister. Het houdt óók in dat het extra budget dat Defensie er dit jaar bij heeft gekregen, nagenoeg weer verdampt. Een horrorscenario dat niet uit is te leggen aan het defensiepersoneel.

Download Bulletin

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04