De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Centrales sturen gezamenlijke inzetbrief aan Defensie

De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel binnen de sector Defensie hebben vandaag hun gezamenlijke inzetbrief voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg bij de werkgever Defensie neergelegd.

 

De belangrijkste onderwerp in de inzetbrief is de aanmerkelijke verbetering van de koopkracht van het defensiepersoneel.

 

De Centrales vinden het tevens belangrijk dat nu eindelijk de eerste concrete stappen gezet worden om te komen tot een modernisering van het complete pakket aan arbeidsvoorwaarden, als onderdeel van het personeelsbeleid, bij Defensie. Recente ontwikkelingen op het gebied van wetgeving hebben er mede toe bijgedragen dat de huidige regelgeving op sommige onderwerpen te kort schiet. Een kenmerkend voorbeeld hiervan is het ontstane AOW-gat.

 

Daarnaast hebben de Centrales nog enkele andere onderwerpen ingebracht waarvan zij vinden dat er verbeteringen noodzakelijk zijn.

 

Met deze gezamenlijke inzetbrief geven de Centrales tevens het signaal af dat zij, ondanks de soms verschillende opvattingen over bepaalde onderwerpen, eensgezind zijn waar het gaat om het komende arbeidsvoorwaardenoverleg: na alle mooie woorden van waardering aan het adres van het defensiepersoneel is het nu meer dan de hoogste tijd om deze waardering om te zetten in klinkende daden.

 

Lees hier de gezamenlijke inzetbrief van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel >>>

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04