De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
De boekhoudkundige truc met het BIV nader toegelicht

Wie slechts vluchtig de cijfers van het defensiebudget voor de komende jaren leest, ziet dat in 2015 de defensiebegroting fors stijgt t.o.v. 2014 om vervolgens langzaam te dalen tot een niveau net boven de defensiebegroting van 2014.
Goed nieuws voor Defensie dus. Er gaat meer geld naar Defensie, zo lijkt het.

 

Wie de cijfers van het defensiebudget voor de aankomende jaren aandachtig bestudeert ziet echter iets heel anders: de stijging van het defensiebudget komt door een boekhoudkundige truc.
De spil in deze boekhoudkundige truc is het Budget Internationale Veiligheid.

 

Budget Internationale Veiligheid
Het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is ontstaan per 1 januari 2014, op grond van een Kabinetsbesluit in 2012.
Het BIV werd ondergebracht bij het Ministerie van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, ter compensatie van de forse bezuinigingen die dat ministerie opgelegd kreeg.
Het Ministerie van Defensie werd aangewezen om het BIV, groot 250 miljoen euro, te vullen vanuit de defensiebegroting. Hiervoor diende Defensie o.a. het HGIS-budget (HGIS: Homogene Groep Internationale Samenwerking) a 190 miljoen euro over te dragen. Dit budget was bedoeld voor de financiering van internationale (vredes)missies van de Krijgsmacht.
De overige 60 miljoen euro moest Defensie zelf zien te vinden in de defensiebegroting.
De 190 miljoen euro van het oorspronkelijke HGIS-budget bleven wel ter beschikking voor de financiering van internationale (vredes)missies van de Krijgsmacht.

 

Met het besluit van het huidige Kabinet wordt het volledige BIV ter grootte van 250 miljoen euro* overgedragen van het Ministerie van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking aan het Ministerie van Defensie.
Defensie dient echter jaarlijks in totaal 60 miljoen euro af te dragen aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken én aan het Ministerie van Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking.
Hierdoor krijgt Defensie er dus structureel 190 miljoen euro bij. Exact het bedrag dat Defensie al ter beschikking stond toen het BIV nog niet was overgedragen.
Per saldo is het financiële effect voor Defensie dus nul!

 

(* Het BIV is voor 2015 eenmalig verhoogd met 43 miljoen euro t.b.v. de aanvullende financiering van internationale (vredes)missies.)

 

De grote winnaar van deze schuifplaat is het Kabinet.
Door deze boekhoudkundige truc stijgt de defensiebegroting met 250 miljoen euro.
Hierdoor lijkt het, voor de buitenwereld (EU, NAVO, etc.) alsof Nederland in 2015 meer besteedt aan Defensie, zonder dat dit het Kabinet daadwerkelijk extra geld kost.

 

Het effect van de boekhoudkundige truc op de defensiebegroting
De defensiebegroting voor de komende jaren, zoals deze nu staat opgenomen:

 

TOTAAL DEFENSIE (x € 1 miljoen)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Standen ontwerpbegroting 2015 7.887,1 8.000,4 7.996,8 7.961,5 7.921,6 7.891,5

 

De defensiebegroting voor de komende jaren, zonder de boekhoudkundige truc:

 

TOTAAL DEFENSIE (x € 1 miljoen)

  2014 2015 2016 2017 2018 2019
Standen ontwerpbegroting 2015 7.887,1 7.707,0 7.746,8 7.711,5 7.671,6 7.641,5


Uit bovenstaande reeks blijkt dat er effectief geen sprake is van extra geld voor Defensie, maar slechts van minder bezuinigen en dus van een voortzetting van de dalende trend.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04