De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Hoezo trendbreuk? Slechts minder minder voor Defensie

Van 8,0 miljard in 2015 naar 7,9 miljard in 2019. Tijd voor herstel!

 

Voor het eerst na 23 jaar bezuinigingen laten de plannen van Defensie geen extra bezuiniging zien. Alle mooie woorden ten spijt is de GOV|MHB echter van mening dat er van een echte trendbreuk nog lang geen sprake is. Het meerjarenoverzicht laat voor de defensiebegroting vanaf 2015 (8.000 mio) tot en met 2019 (7.892 mio) nog steeds een dalende trend zien. De bezuinigingen gaan gewoon door!

 

"Een trendbreuk", "groeiende politieke steun voor het terugdraaien van de bezuinigingen op Defensie" zo melden de media. Maar wie goed kijkt ziet dat de dalende trend zich gewoon voortzet. Als gevolg van nieuwe rekenregels is het percentage van het BBP dat Nederland besteedt aan Defensie in 2015 wederom lager dan vóór vandaag het geval was. Ondanks dat de NAVO-landen zeer recent hebben beloofd te streven naar verhogen van de defensiebudgetten naar de NAVO-norm van 2%, binnen een periode van 10 jaar, blijft Nederland zich hier verder van verwijderen.

 

Kunstmatig ophogen BBP-percentage voor Defensie door overheveling Budget Internationale Veiligheid
Het Budget Internationale Veiligheid (BIV) komt weer terug van Ontwikkelingssamenwerking naar Defensie. Dit betreft echter een truc om het percentage van het BBP dat Nederland besteedt aan Defensie hoger te doen lijken. De gelden uit het BIV, ter grootte van 250 miljoen euro structureel, kwamen al ten goede aan Defensie in de vorm van financiering van internationale (vredes)missies.
Ondanks deze truc blijft Nederland, als gevolg van de nieuwe rekenregels, toch nog steeds verder afdrijven van de 2% norm.

 

Stop de kapitaalvernietiging, in het belang van een betrouwbare en slagvaardige Krijgsmacht
Minister Hennis-Plasschaert gaf de Tweede Kamer op 29 augustus jl., in aanloop naar de recente NAVO-top in Wales, te kennen: “Duidelijk is dat de tijd van bezuinigingen op Defensie voorbij is”.
De GOV|MHB vindt dit een positief signaal. Minder bezuinigen, of meer geld biedt mogelijkheden voor de toekomst van de Krijgsmacht. Dan is het wel noodzakelijk dat er eerst wordt nagedacht over deze toekomst. Wat de GOV|MHB betreft wordt hiervoor teruggegrepen naar het Eindrapport Verkenningen uit 2010.

 

Vooruitlopend op de plannen om te komen tot een betrouwbare en slagvaardige Krijgsmacht moet Defensie, naar mening van de GOV|MHB, een pas op de plaats maken w.b. de uitvoering van de maatregelen in het kader van de Nota ‘In het belang van Nederland’ uit 2013. Dus stoppen met het gedwongen ontslaan van personeel en stoppen met het afstoten van het materieel. Het later moeten investeren in het benodigde personeel en materieel vergt immers een grotere financiële inspanning, dan het nu ontslaan van loyaal defensiepersoneel en het voor een habbekrats afstoten van goed materieel.

 

Defensiepersoneel is hekkensluiter bij de loonontwikkeling
Uit de recente publicatie Trends & Cijfers 2014 ‘Werken in de Publieke Sector’ blijkt dat Defensie sinds 2006 qua loonontwikkeling ongeveer 3,5% is achtergebleven bij de rest van de Overheid én 7,5% ten opzichte van de markt.
De GOV|MHB is dan ook van mening dat Defensie en haar personeel hun steentje meer dan ruimschoots hebben bij gedragen aan het herstel in het belang van Nederland. Ook voor het personeel is het tijd voor een trendbreuk. Tijd voor een inhaalslag. Tijd voor herstel!

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04