De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nieuwe fiscaal gunstige regeling voor vakbondscontributie

Defensiemedewerkers die lid zijn van de GOV|MHB en/of een andere vakbond binnen de sector Defensie komen, met terugwerkende kracht, weer in aanmerking voor een fiscaal gunstige regeling voor vakbondscontributie. Door deze regeling ontvangt de vakbond nog steeds dezelfde contributie, maar draagt de defensiemedewerker zelf netto weer minder af aan zijn of haar vakbond.

 

Vervallen
Sinds 1 januari jl. is de fiscaal gunstige regeling voor vakbondscontributie afgeschaft. Door het vervallen van deze regeling, waarbij de vakbondscontributie in het bruto-netto traject op de loonstrook werd gebracht, verviel ook het fiscale voordeel. Een voordeel dat kon oplopen tot 52%.

 

Al in 2014 hebben de GOV|MHB en de andere vakbonden Defensie gewezen op het negatieve financiële effect voor de leden. Voor Defensie, die het belang van sterke vakbonden onderkent, was dat reden om samen met de bonden op zoek te gaan naar een mogelijkheid om het negatieve financiële effect te repareren.

 

Nieuwe regeling
In het Georganiseerd Overleg sector Defensie is vandaag een nieuwe fiscaal gunstige regeling overeengekomen.
Deze nieuwe regeling houdt in dat in december van dit jaar bij alle actief dienende defensiemedewerkers die dan lid zijn van een vakbond én waarbij er die maand sprake is van een contributie inhouding, het totaal in 2015 ingehouden contributiebedrag in mindering wordt gebracht op de loonheffingsgrondslag. Hiermee wordt het bedrag aan loonbelasting dat de defensiemedewerker die maand betaalt verlaagd, waardoor er netto meer over blijft.
Voor 2016 en verdere jaren zal dit vervolgens weer maandelijks in de salarisberekening plaatsvinden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04