De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Paritaire Commissie en tegemoetkomingsregeling Chroom VI

Registratie (oud)medewerkers
Op dit moment zijn er bij het meldpunt 1.450 meldingen van (oud-) medewerkers binnengekomen. In ruim 450 gevallen is er sprake van medische klachten, variërend van vermoeidheid en hoge bloeddruk tot verschillende vormen van kanker.
 
Paritaire commissie
Het doel van de commissie is het geven van sturing aan het onderzoek, het stellen van prioriteiten bij de deelonderzoeken en het appreciëren van de onderzoeksresultaten. De commissie bestaat uit vier deelnemers van werkgeverszijde en vier werknemers van werknemerszijde, plus een onafhankelijke
voorzitter, de heer Ruud Vreeman. De Centrales van Overheidspersoneel verzorgen de vertegenwoordiging van werknemerszijde. Deze commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
 
Onderzoek RIVM
Het is nog steeds de verwachting dat het onafhankelijke onderzoek van het RIVM de nodige tijd in beslag zal nemen. Mede in het belang van de betrokken (oud-) medewerkers zullen, in samenspraak met de paritaire commissie, prioriteiten worden gesteld bij de verschillende deelrapporten van het onderzoek.
 
Tegemoetkomingsregeling
Naar verwachting zal op zeer korte termijn definitieve overeenstemming met de Centrales van Overheidspersoneel bereikt worden in het Georganiseerd Overleg over de tijdelijke tegemoetkomingsregeling. De regeling wordt daarna direct van kracht en (oud-)werknemers kunnen vanaf dat moment een aanvraag indienen. De ministeriële regeling zal op internet worden gepubliceerd en actief onder de aandacht worden gebracht van de (oud-)medewerkers die zich hebben laten registreren. Deze tijdelijke tegemoetkomingsregeling is voor (oud-)werknemers die zich in een schrijnende situatie bevinden en niet kunnen wachten op de resultaten van het RIVM-onderzoek. Naast de tegemoetkoming voorziet de regeling ook in de mogelijkheid om ondersteuning te bieden of voorzieningen te verstrekken. Ondersteuning bestaat uit advies, bemiddeling en begeleiding door hulpverleners. Indien noodzakelijk worden ook voorzieningen verstrekt die niet op andere wijze verkregen kunnen worden. Het verstrekken van voorzieningen is maatwerk. De tegemoetkoming op grond van de tijdelijke tegemoetkomingsregeling is geen erkenning van aansprakelijkheid. Hiervoor zijn de uitkomsten van het RIVM-onderzoek van belang.
 
Voorlichting
In navolging van de voorlichtingsbijeenkomsten voor de voormalige POMS-site medewerkers in oktober jl., worden er begin 2015 bijeenkomsten georganiseerd bij de Operationele Commando’s voor de overige (oud-)werknemers die met vragen zitten.
Naast de drie bijeenkomsten die reeds in januari in Den Helder, Eindhoven en Stroe hebben plaatsgevonden, volgen nog de volgende bijeenkomsten:


- 11 februari 2015
   09.30 uur Berghotel Amersfoort
   Utrechtseweg 225, 3818 EG Amersfoort


- 12 februari 2015
   13.30 uur Amrath Hotel Brabant
   Heerbaan 4, 4817 NL BredaVerenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04