De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Fijnstof in Mali

In Mali en in het bijzonder Gao is er sprake van fijnstof. Het meeste fijnstof is afkomstig van opwaaiend woestijnzand. Bij hoge fijnstofbelasting zijn acute gezondheidseffecten zoals oog-, neus- en keelirritatie en klachten aan de luchtwegen te verwachten.
 
Defensie heeft in Mali lucht- en bodemmonsters genomen om o.a. de blootstelling aan fijnstof en de daarin aanwezige componenten te onderzoeken. Gelukkig bleek dat vooral tijdelijke effecten te verwachten zijn. Het is minder aannemelijk dat in de relatief gezonde militaire populatie chronische effecten zullen optreden. Al is dit natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten. Daarom voert Defensie regelmatig luchtmetingen uit en volgt zij het aantal stofgerelateerde gezondheidsklachten.
 
Personeelszorg
De blootstelling van onze militairen zal zoveel mogelijk worden tegengegaan, o.a. door het voorkomen van blootstelling tijdens zandstormen en het gebruik van stofmaskers. Echter, de blootstelling aan fijnstof is niet volledig te voorkomen gedurende de missie. Het is de GOV|MHB volstrekt duidelijk dat het onder operationele omstandigheden natuurlijk onmogelijk is om in alle gevallen blootstelling tegen te gaan. De GOV|MHB is echter wel van mening dat Defensie de gezondheidstoestand van de uitgezonden militairen zowel tijdens als na de missie blijft monitoren. Defensie heeft toegezegd dit te zullen doen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04