De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Asbest in marineschepen
AD

KRO Brandpunt Reporter stelt in de uitzending van 4 januari jl., dat opvarenden van de onderzeeër Zr.Ms. Zeeleeuw van de Koninklijke Marine langdurig blootgesteld zijn aan kankerverwekkend asbest.
 
Rapportage KRO
Het asbest is aangetroffen tijdens levensverlengend onderhoud van Zr.Ms. Zeeleeuw, dat in oktober 2013 is begonnen. Tijdens dit soort onderhoud worden ruimtes ontsloten die bij regulier onderhoud gesloten blijven. In een paar van deze ruimtes is in oktober en november 2013 asbest aangetroffen. Nadat asbest aan boord van Zr.Ms. Zeeleeuw was aangetroffen, zijn begin november 2013 ook de andere drie onderzeeboten aan een asbestonderzoek onderworpen. Zij bleken niet besmet met vrijgekomen asbest.
 
Reactie Defensie
Defensie, door de KRO eind 2014 geïnformeerd over de (komende) uitzending, heeft de Tweede Kamer al voor het kerstreces ingelicht en haar zienswijze per brief verwoord. Het asbest is volgens Defensie pas vrijgekomen als gevolg van de verdergaande demontage tijdens het levensverlengend onderhoud. Wel wordt er bij de andere drie onderzeeboten vanuit gegaan dat zich op dezelfde locaties als bij Zr.Ms. Zeeleeuw asbest zal bevinden.
 
Personeelszorg
Om het defensiepersoneel en de medewerkers van externe bedrijven goed te kunnen informeren is de GOV|MHB van mening dat er betere en duidelijkere antwoorden nodig zijn dan ‘het is geregistreerd’. Hier lijkt het wel dat Defensie accepteert (part of the job) dat mensen besmet raken, ziek worden, een schadeloos uitkering krijgen en helaas overlijden. Dat kan niet de bedoeling zijn!
 
Niet alleen onderzeeërs
De GOV|MHB vraagt zich wel af hoe het nu zit met de aanwezigheid van asbest bij de andere schepen van de Koninklijke Marine. Ook daar is goede informatie naar het personeel noodzakelijk. Nogmaals, een registratie in het personeelsdossier alleen voldoet niet!
 
Tot slot
Een ziekenhuis dat geen antwoord wil geven op vragen van KRO Brandpunt Reporter met de motivatie dat het de goede relatie met de Koninklijke Marine niet wil beschadigen, wekt ook niet veel vertrouwen in de transparantie.
 
Herstel in vertrouwen blijft een uitdaging


Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04