De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Defensie is de afgelopen jaren hard omlaag geduikeld in de ranglijst van aantrekkelijke werkgevers. Dit in tegen stelling tot de KLM. Deze firma heeft ondanks grote reorganisaties zijn personeel weten te behouden en gereed weten te maken voor een nieuwe arbeidsplaats binnen de nieuwe KLM-organisatie. Daarmee werd de KLM dit jaar verkozen tot de aantrekkelijkste werkgever.
 
Als gevolg van de voortdurende bezuinigingen en de daaruit resulterende reorganisaties is het vertrouwen van het defensiepersoneel in de werkgever echter tot een dieptepunt gedaald. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een aanzienlijke uitstroom van zowel militairen als burgerpersoneel.
Toch moeten bij Defensie, volgens minister Hennis-Plasschaert, op dit moment nog bijna 2.000 defensiemedewerkers de organisatie (gedwongen) verlaten. De GOV|MHB constateert dat de eerder genoemde ongeplande uitstroom van ervaren en goed gekwalificeerd maar teleurgesteld personeel, resulteert in een significante kwantitatieve onder vulling  in 2016. De uitdaging is volgens de GOV|MHB nu dan ook om het defensiepersoneel te overtuigen van het feit dat Defensie weer een betrouwbare, maar ook een aantrekkelijke werkgever wordt. Alleen op deze wijze kan de uitstroom tot een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht en zo de dreigende onder vulling worden voorkomen. Door middel van een goed personeelsbeheer moet Defensie in staat zijn zowel personeel te behouden, als de kwalitatieve mismatch op te lossen.
 
De GOV|MHB, in goede samenwerking met de SG en HDP, heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om maatregelen te bedenken om de huidige overtolligheid bij Defensie tegen te gaan. Vrijdag 1 november jl. heeft de GOV|MHB middels een brief de Vaste Commissie Defensie van de Tweede Kamer laten weten dat, in samenspraak met Defensie, er nu vijf velden zijn gedefinieerd om, binnen het toegewezen budget, de vulling van de organisatie kwalitatief  (zowel in financieel opzicht als v.w.b. kennis) en kwantitatief aan te passen aan de nieuwe organisatie per 1 januari 2016 én gedwongen ontslagen (zo veel als mogelijk) te voorkomen.
 
Dit moet er uiteindelijk in resulteren dat voor bijna elke defensiemedewerker, die in staat en bereid is zich om te scholen en/of te verhuizen,  plaats is in de nieuwe Defensie herberg.
 
Lees voor een uitgebreide toelichting de brief aan de Vaste Commissie Defensie van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Klik hier voor het interview met duo-voorzitter KLTZ Marc de Natris tijdens het radio 1 programma 'Goedemorgen Nederland' op 4 november 2013.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04