De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel hebben na langdurig onderhandelen overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder defensiepersoneel over zal gaan naar het Rijksvastgoedbedrijf.

Personeelsparagraaf
De overeenkomst betreft een pakket aan maatregelen waardooreventuele negatieve gevolgen voor de rechtspositie van het defensiepersoneel, zoals de arbeidsvoorwaarden, zoveel als mogelijk worden beperkt, dan wel worden gecompenseerd.

Eventuele negatieve gevolgen voor de rechtspositie van het defensiepersoneel, bij overgang naar het bedrijfsleven, zoals de arbeidsvoorwaarden, dienen zoveel als mogelijk te worden beperkt, dan wel te worden gecompnseerd. - See more at: http://www.prodef.nl/Sociaal-Statuut-Uitbesteding#sthash.mAXxSnNC.dpuf, de zogenaamde personeelsparagraaf.


Aangezien de overeenkomst een algemeen pakket maatregelen betreft kunnen deze op individueel niveau anders doorwerken. individuele gevallen tot Daarom is ook opgenomen dat in die individuele gevallen, waarbij het pakket aan maatregelen, onverhoopt toch tot grote negatieve effecten leidt, er aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen. De Centrales zullen daarom de overgang ook nauwlettend blijven volgen.

Verschillende sectoren, verschillende arbeidsvoorwaarden
De moeizame onderhandelingen zijn het gevolg van de onderverdeling van de rijksoverheid in verschillende sectoren, met verschillende werkgevers en eigen arbeidsvoorwaarden. Zo maakt de Dienst Vastgoed Defensie deel uit van de sector Defensie en maakt het Rijksvastgoedbedrijf deel uit van de sector Rijk.

GOV|MHB
De GOV|MHB is blij dat er nu eindelijk overeenstemming is. Het defensiepersoneel, zowel militairen als burgerpersoneel, heeft veel te lang in onzekerheid gezeten over de voorwaarden waaronder zij, al dan niet gedwongen, over zal gaan naar het Rijksvastgoedbedrijf.
Met de huidige overeenstemming is de GOV|MHB van mening dat er een uitgebalanceerd pakket aan maatregelen ligt dat recht doet aan de huidige rechtspostie van de defensiemedewerker.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04