De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Met een positief advies als uitkomst van de derde en laatste Bijzondere Commissie Personele Implementatie is vandaag de laatste stap gezet om de reorganisatie van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) en de Divisiestaf Vastgoed en Beveiliging (Divisiestaf V&B ) af te ronden.
 
Lang proces
De personele implementatie van de reorganisatie van de DVD en de Divisiestaf V&B kent een lange historie.
Reeds op 4 september 2013 werd hiervoor de eerste Bijzondere Commissie Personele Implementatie (BCO) gehouden. Ongelukkigerwijs net in de periode dat Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel in onderhandeling waren over een nieuwe ontslagvolgorde voor burgerpersoneel. Defensie was immers een aantal malen door o.a. de rechter op de vingers getikt dat de bestaande regelgeving discriminatoir was op grond van het onderscheid in leeftijd.
Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de rechter heeft Defensie toen besloten tijdelijk een alternatieve volgorde te hanteren bij reorganisaties voor het bepalen van de overtolligheid onder het burgerpersoneel. Zo ook bij de personele implementatie van de DVD en de Divisiestaf V&B. Het alternatief was echter nooit besproken met de Centrales én kon ook de goedkeuring van de Centrales niet wegdragen. Als gevolg hiervan stokte de reorganisatie van de DVD en de Divisiestaf V&B.
Pas in februari 2014 kon de draad weer worden opgepakt, waarna Defensie en de Centrales met gezwinde spoed hebben geacteerd om het proces zo snel als mogelijk af te ronden, resulterende in het positieve advies van 28 mei jl.
 
Rijksvastgoed Bedrijf
De reorganisatie van de DVD en de Divisiestaf V&B was echter de voorbode voor een volgende ontwikkeling: de overgang van een (groot) deel van de DVD en de Divisiestaf V&B naar het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Over de voorwaarden waaronder de  overgang van het defensiepersoneel van de Sector Defensie naar de Sector Rijk zal gaan plaatsvinden hebben Defensie en de Centrales na langdurig onderhandelen in beginsel overeenstemming bereikt. Lukte het dinsdag 27 mei in de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid nog niet om tot overeenstemming te komen, dinsdag 10 juni tijdens een laatste poging in het hoogste overlegforum binnen het Georganiseerd Overleg: het Sector Overleg Defensie (SOD), wisten beide partijen elkaar in beginsel wel te vinden.
Op het moment van het schrijven van dit artikel wordt de personeelsparagraaf aangepast aan de laatste overeengekomen afspraken.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04