De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Donderdag 19 september hebben Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel gesproken over artikel 116 van het Burgerlijk Ambtenaren Reglement Defensie (BARD).
Reden hiervoor zijn de eerder dit jaar gedane uitspraken van de Commissie voor de Rechten van de Mens en de voorzieningenrechter. Deze concludeerden dat er sprake is van leeftijdsdiscriminatie bij toepassing van dit artikel bij het al dan niet toewijzen van functies bij reorganisaties.
 
Tijdens dit overleg hebben beide partijen ingestemd met het vervangen van het huidige artikel 116 van het BARD voor een regeling gebaseerd op het afspiegelingsbeginsel. Defensie sluit hierbij aan op de ontwikkelingen die ook binnen andere overheidssectoren, waaronder de sector Rijk, gaande zijn.
 
Een eerste voorstel van Defensie, waarbij functietoewijzing uitsluitend op basis van ‘de meest geschikte’ werd door de meerderheid van de Centrales, waaronder de CMHF-sector Defensie, afgewezen.
 
Naar aanleiding van het genomen besluit zal Defensie op zeer korte termijn een uitgewerkt voorstel voor deze nieuwe regeling aan de Centrales voorleggen.
 
Houdt de website in de gaten voor de meest recente ontwikkelingen.

Afspiegelingsbeginsel:
De (procentuele) overtolligheid wordt gelijkwaardig over, vooraf vastgestelde, leeftijdscohorten uitgespreid. (Zie onder aan deze pagina een voorbeeld.)
Binnen de leeftijdscohorten wordt vervolgens op basis van Last-In-First-Out (LIFO) de ontslagvolgorde vastgesteld.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04