De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Defensie heeft de Centrales van Overheidspersoneel laten weten dat in oktober van dit jaar het grootste deel van de betalingen zal plaatsvinden. In december volgen dan de afwijkende en bijzondere situaties die in de voorbereiding meer tijd vragen en wat niet voor de betalingen in oktober afgerond kan worden. Het gaat in dit laatste geval naar verwachting om minder dan 10% gevallen.
Het streven is er op gericht om de uitkeringen zoveel als mogelijk ambtshalve, d.w.z. ook zonder dat een aanvraag is ingediend, toe te kennen. Dit vraagt uiteraard uitzoekwerk aan de kant van de uitvoeringsinstantie: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
Ook personen die zich zelf melden met een mogelijk recht op een ereschulduitkering zullen worden beoordeeld en beantwoord.  
 
Systematiek
Om eenieder recht te doen past Defensie de volgende systematiek toe:
Half augustus begint ABP met het bepalen van de aanspraken van de doelgroep. Als het recht bepaald is, wordt er telefonisch contact met de betrokken persoon gezocht om het besluit aan te kondigen en waar nodig een aanvullend hulpaanbod te doen (bijv. doorverwijzen naar een bank voor spaar/beleggingsadvies, wijzen op belastingaangifte box 3 als er vermogen is). Aansluitend wordt het besluit op Defensiebriefpapier verzonden om nadrukkelijk aan te geven dat dit besluit van (de Minister van) Defensie komt. Recente ervaringen geven namelijk aan dat de doelgroep niet altijd begrijpt dat ABP, namens Defensie, de uitvoerder van de regelingen is. Bij het besluit wordt een folder gevoegd waarin verdere uitleg over de regelgeving en uitleg over de diverse financiële aspecten is opgenomen.
 
Bijzondere groepen veteranen
In aanloop naar de totstandkoming van de uitvoeringsregeling Ereschuld Veteranen hebben alle partijen gesproken over een aanvullend hulpaanbod aan bijzondere groepen invalide veteranen. De CMHF-sector Defensie is verheugd te constateren dat Defensie hiervoor bijzondere inspanning betracht.
 
De groep waarvan bekend is dat zij kampen met verslavings- of schuldenproblematiek worden bezocht door de Zorgcoördinatoren ten einde een hulpaanbod te doen voor het beheer van de gelden. Daarnaast zal er in die gesprekken toegelicht worden welke bedragen er eventueel verrekend worden met de bijzondere uitkering dan wel dat de uitkering, vanwege bijvoorbeeld een loonbeslag,  aan een derde moet worden uitbetaald.
In die gevallen waar alleen Defensie, dtv ABP, een vordering op een invalide veteraan heeft, zal desondanks ten minste 10% van de bijzondere uitkering worden uitbetaald.
 
In die gevallen waarbij  een bijstandsuitkering een rol speelt wordt er met de gemeente contact opgenomen ten einde te bezien hoe hiermee om te gaan, in het bijzonder in hoeverre de Ereschuld uitkering wordt verrekend met de bijstandsuitkering.
 
Als laatste wordt de groep invalide veteranen individueel bezocht die ouder is dan 65 en die meer dan € 100.000 zal ontvangen.

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04