De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Sectorplan Defensie/Politie goedgekeurd

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 13 januari positief geoordeeld over het sectorplan van Defensie & Politie.
Met deze goedkeuring komt tevens een financiële injectie van het Ministerie van SZW ter grootte van 16 miljoen euro om de maatregelen die in het sectorplan staan opgenomen te verwezenlijken.
 
Sociaal Akkoord
In het Sociaal Akkoord dat de sociale partners in april 2013 overeenkwamen was o.a. opgenomen dat het Kabinet in totaal 600 miljoen euro beschikbaar zou stellen om de (langdurige) werkloosheid te bestrijden. Om hiervoor in aanmerking te komen dienden sectoren een zogenaamd sectorplan in te dienen: een plan met uitgewerkte maatregelen om in de specifieke sector onderkende arbeidsmarkt & scholingsproblemen aan te pakken. Financiering van deze maatregelen zou dan deels ten laste komen van de gereserveerde 600 miljoen euro.
 
Sectorplan Defensie & Politie
Defensie en Politie liepen bij het opstellen van ieder hun eigen sectorplan tegen eenzelfde probleem aan: een overlegsector bestaande uit één werkgever wordt niet beschouwd als sector in het licht van bovengenoemd budget. In plaats van bij de pakken neer te zitten hebben Defensie en Politie de handen ineengeslagen en gezamenlijk één sectorplan opgesteld met gezamenlijke en defensie- en politie specifieke maatregelen.
 
Afgelopen dinsdag werd dit initiatief beloond door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de budgethouder, met een positief besluit.
Met dit positieve besluit worden de plannen van Defensie en Politie, ter waarde van bijna 44 miljoen euro, door het Ministerie van SZW met ruim 16 miljoen euro gesubsidieerd. De overige 24 miljoen euro dienen door Defensie en Politie zelf te worden gefinancierd.
 
Maatregelen in het sectorplan:
In het sectorplan staan oa de volgende maatregelen opgenomen voor Defensie:
 
Instroom

  • Opleiden van 160 ( potentiële) werknemers voor een technische functie bij Defensie;
  • Pilot met voorschakeltraject Defensie voor 200 jongeren zonder startkwalificatie.

 
Van werk naar werk

  • Ontwikkelen en onderzoeken doorstroommogelijkheden Defensie-Politie

 
Duurzame inzetbaarheid bestaand personeel

  • 3.200 medewerkers van Defensie krijgen scholing gericht op mobiliteit en duurzame inzetbaarheid;
  • Waarderings- en valideringsonderzoek van militaire opleidingen in vergelijking met reguliere opleidingen;
  • Voor 200 officieren die voor 2011 een opleiding aan de NLDA afrondden, wordt onderzocht hoe hun militaire diploma's ook in de burgermaatschappij kunnen worden erkend op HBO- of WO-niveau;
  • Burgerpersoneel met veel ervaring en weinig formele papieren moet werkervaring kunnen omzetten in diploma’s. De komende 2 jaar krijgen 500 burgermedewerkers in onder meer de techniek en beveiliging daarvoor de gelegenheid.

 
Lees hier een samenvatting van het sectorplan Politie en Defensie.
 
 
Stichting Arbeidsmarkt- & Scholingsfonds Defensie
De Stichting Arbeidsmarkt- & Scholingsfonds Defensie (Stichting ASD) heeft aangegeven het deel van de kosten dat het Ministerie van Defensie zou moeten bijdragen voor haar rekening te nemen.
 
De Stichting ASD is een samenwerkingsverband tussen Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel binnen de overlegsector Defensie.
De Stichting ASD is oorspronkelijk opgericht om (Europese) subsidies binnen te halen t.b.v. (om)scholingsprojecten, beroepsopleidingen op MBO-niveau, voor defensiemedewerkers. Met deze subsidies werd het Defensie mogelijk gemaakt om meer personeel (om) te scholen dan het defensiebudget normaliter mogelijk zou maken.
Sinds enige jaren subsidieert de Stichting ASD ook het civiel certificeren van verschillende defensieopleiding en nu dus ook het sectorplan.
 
Namens de CMHF-sector Defensie heeft het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg zitting in het bestuur van de Stichting ASD.
 
 
GOV|MHB
De GOV|MHB is verheugd dat de inspanningen van de Stichting ASD en de collega’s bij de Politie hebben geleid tot dit positieve resultaat. Hiermee wordt het voor Defensie mogelijk om extra maatregelen te treffen op het gebied van (om)scholing, wat de aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever stimuleert. Geen onbelangrijk gegeven in de huidige tijd, nu de irreguliere instroom nog steeds hoog is en de instroom nog steeds achterblijft.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04