De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Ledenraadplegingen eerste deelresultaat

De komende weken zal het bestuur van de CMHF-sector Defensie de leden raadplegen over hun appreciatie van het eerste deelresultaat.
Dit zal geschieden op verschillende locaties in het land.

Tijdens deze ledenraadplegingen zullen de onderhandelaarshet eerste deelresultaat toelichten en zullen zij de (vele) vragen beantwoorden die bij de leden leven.

Kijk hier voor de locaties, data en (richt)tijden van deze ledenraadplegingen.

Op de locatie zelf zult u, middels flyers, geinformeerd worden waar en hoe laat de bijeenkomst exact plaats vindt.


De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor militairen en burgermedewerkers die geen lid zijn van een van de verenigingen die zijn aangesloten bij de CMHF-sector Defensie..

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04