De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Regeling voor (voormalig) defensiepersoneel inzake chroom VI

Defensie heeft samen met de Centrales van Overheidspersoneel een tegemoetkomingsregeling opgesteld voor (voormalig) defensiemedewerkers die mogelijk ernstig ziek zijn geworden door het werken met chroom VI houdende stoffen. De regeling gaat in op 1 maart 2015.
 
Het duurt lang voordat het onderzoek naar de gevolgen van het werken met onder meer chroom VI tot resultaat leidt. Daarom stelt Defensie de regeling op. Volgens minister Jeanine Hennis-Plasschaert is het belangrijk dat (voormalig) werknemers in een moeilijke situatie, niet onnodig lang in onzekerheid zitten over een regeling.
 
Tegemoetkoming
De regeling geeft de betrokken (voormalige) werknemers een tegemoetkoming, vooruitlopend op een eventuele schadevergoeding. In aanvulling op een financiële tegemoetkoming kunnen de (voormalige) werknemers ook ondersteuning krijgen.
De omvang van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de aandoening en de mate waarin de (voormalige) werknemers varieert van 3.000 euro tot maximaal 15.000 euro voor ernstig zieken, waar sterke aanwijzingen zijn dat werken met chroom VI de ziekte kan hebben veroorzaakt.
De omvang van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de mogelijke relatie tussen de aandoening en het werken met chroom VI en de mate waarin de (voormalige) werknemer tijdens het werk mogelijk met chroom VI in aanraking is gekomen. De tegemoetkoming varieert van 3.000 euro tot maximaal 15.000 euro.
ABP zorgt voor de afhandeling van de tegemoetkoming.
 
Aansprakelijkheid
De regeling betekent niet dat Defensie aansprakelijk is. Daarover kan onze Minister Hennis pas praten als het onafhankelijk onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu klaar is.
 
Communicatie
Defensie heeft alle geregistreerde (voormalig) werknemers en nabestaanden vandaag een brief gestuurd om hen persoonlijk te informeren over de tegemoetkomingsregeling. Mocht u, als geregistreerde, op korte termijn geen brief ontvangen neem dan contact op met het CAOP.
 
CAOP
Telefoon: 0703765476
Mail: infoc6&


Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04