De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Tijdelijke maatregel overwerkvergoeding nogmaals verlengd

Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn recentelijk overeengekomen de tijdelijke maatregel overwerkvergoeding, net als in 2013 en in 2014, voorlopig tijdelijk te verlengen tot 1 maart 2016.
 
De tijdelijke maatregel betreft de vergoeding van overwerk voor de rangen luitenant-kolonel & Kapitein-luitenant ter Zee en de burgerschalen S11 & S12 over de periode 1 maart 2014 tot 1 maart 2015.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04