Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel zijn recentelijk overeengekomen de tijdelijke maatregel overwerkvergoeding, net als in 2013 en in 2014, voorlopig tijdelijk te verlengen tot 1 maart 2016.
 
De tijdelijke maatregel betreft de vergoeding van overwerk voor de rangen luitenant-kolonel & Kapitein-luitenant ter Zee en de burgerschalen S11 & S12 over de periode 1 maart 2014 tot 1 maart 2015.