De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Het CLAS houdt zich niet aan de afspraken. Centrales schorten het overleg met het CLAS op

Half januari heeft het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) een OTK-Tankpeloton opgericht. Deze oprichting, een reorganisatie, heeft plaatsgevonden zonder dat de Centrales van Overheidspersoneel hier formeel op enigerlei wijze over zijn geinformeerd, laat staan bij betrokken zijn. Een flagrante schending van de afspraken die de Centrales hebben gemaakt met de minister van Defensie over reorganisatietrajecten.
Reden voor de Centrales om alle overleg over reorganisaties binnen het CLAS op te schorten.

OTK-Tankpeloton
In de (sociale) media werd op 12 januari jl. aangegeven dat er sprake zou zijn van de oprichting, die dag, van een OTK-Tankpeloton binnen de 43e Gemechaniseerde Brigade.
In antwoord op Kamervragen heeft de Minister van Defensie (eveneens) aangegeven dat er in januari, bij het Commando Landstrijdkrachten, een kleine eenheid van achttien militairen is opgericht die opleidingen zullen volgen op Duitse tanks.

De ervaring heeft geleerd dat de media niet in alle gevallen een betrouwbaar beeld schetsen van de werkelijkheid. Om die reden hebben de Centrales, op dat moment, nog niet gereageerd.
Nu de Minister van Defensie in antwoord op Kamervragen de oprichting heeft bevestigd is er sprake van een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijk die voor de Centrales onaanvaardbaar is.

Onaanvaardbaar, omdat er noch in het informeel overleg Reorganisaties CLAS, noch in de Werkgroep Reorganisaties tot op heden is gesproken over de oprichting van een Opleidingen-, Trainingen- en Kennisbehoud Tankpeloton (OTK-Tankpeloton). De Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) hebben zelfs nog geen beleidsvoornemen (ter informatie) mogen ontvangen.

Omdat het voor de Centrales op dit moment onduidelijk of Defensie de gemaakte afspraken bij reorganisaties binnen het CLAS wenst te respecteren, hebben de Centrales besloten het overleg over reorganisaties binnen het CLAS tijdelijk op te schorten.

Lees hier de brief van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel, sector Defensie aan het Georganiseerd Overleg.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04