De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
UPDATE: Overleg opgeschort door gebrek aan vertrouwen

Vandaag hebben de Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) in het Sector Overleg Defensie hun grote zorg uitgesproken over het niet nakomen van afspraken die zij met Defensie maken. Het afgelopen jaar is het vertrouwen tussen de Centrales en Defensie, vanuit de zijde van Defensie, herhaaldelijk geschaad. De GOV|MHB maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Het overleg tussen de overlegpartners is immers gebaseerd op vertrouwen.

Beide partijen moeten er van elkaar op aan kunnen dat het adagium ‘afspraak is afspraak’ van toepassing is. Mocht er sprake zijn van uitzonderlijke situaties dan kan eventueel in onderling overleg van gemaakte afspraken worden afgeweken. Het kan niet zo zijn dat afspraken eenzijdig niet worden nagekomen.

Vanochtend is lang stil gestaan bij het onderlinge vertrouwen. Aanleiding van dit overleg was het wederom niet na leven van de afspraak omtrent de uitzendbescherming van uitgezonden militairen. De Centrales werden hier onlangs van op de hoogte gesteld, hetgeen u ook heeft kunnen lezen op deze website.
De GOV|MHB heeft haar verbazing hierover uitgesproken. Niet alleen over het te laat informeren maar ook over het feit dat het hier geen nichecapaciteit, zoals de Patriots, betreft maar militairen met een meer generieke functie binnen Defensie.

Naar aanleiding van het overleg hebben de Centrales vragen gesteld. In afwachting van de antwoorden is het overleg tijdelijk opgeschort tot 2 december 2014. Dan zulen beide partijen weer spreken over zowel de uitzendbescherming als het onderlinge vertrouwen. Een zéér uitzonderlijke situatie daar het overleg tijdens het arbeidsvoorwaardentraject is opgeschort en het niet het arbeidsvoorwaardenoverleg betreft wat daarvoor de aanleiding is.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04