De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
CMHF-sector Defensie stemt in met ‘Loonakkoord'

De afgelopen weken hebben de verschillende vakbonden, die samen de CMHF-sector Defensie vormen, hun leden geraadpleegd over het bovensectorale ‘Loonakkoord’.
Een overgrote meerderheid van de leden gaf aan in te stemmen.
Voor de instemming van de CMHF-sector Defensie is daarbij wel van belang dat zowel de structurele als de incidentele inkomensontwikkeling in 2015 en 2016 een volledige doorwerking kent naar de wachtgeld-, UKW- en FLO-uitkeringen van het gewezen defensiepersoneel.

 

Waardering
Vooral de verscheidenheid aan informatie maakte de beslissing niet eenvoudig(er).
Veel van de leden (maar ook niet-leden) gaven aan waardering te hebben voor de open, eerlijke en duidelijke uitleg over hetgeen het ‘Loonakkoord’ inhoudt. Zowel waar het gaat over de herkomst van de verschillende elementen van de loonsverhoging , als over hetgeen het ‘Loonakkoord’ kan betekenen voor de pensioenen.

 

Kritische punten
Toch zijn er (terecht) ook kritische punten aan de verschillende besturen meegegeven.
Punten die weliswaar niet direct met het ‘Loonakkoord’ van doen hebben, maar zeker de aandacht behoeven.
Zo zijn de gepensioneerde leden blij voor de actief dienenden dat deze er na vele jaren nullijn eindelijk weer iets op vooruit gaan, maar wijzen er tegelijkertijd op dat de pensioenen al vele jaren ‘stil’ staan.
Ook wijzen veel militairen er op dat naast de nu voorliggende loonsverhoging voor alle ambtenaren in het bovensectorale Loonakkoord, de erkenning en waardering voor de Bijzondere Positie van de militairen (op de sectorale overlegtafel) nog geadresseerd dient te worden.
Daarnaast geven zij het signaal af dat de onvrede over het gebrek aan munitie, reserveonderdelen en kleding, maar ook het grote aantal vacatures, de op een goede wijze invulling geven aan het militair zijn zwaar hindert.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04