De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Leden drie Centrales voor Overheidspersoneel stemmen in met loonruimteovereenkomst

De leden van Centrales voor Overheidspersoneel CCOOP (waaronder CNV Overheid, CNV Onderwijs & ACOM), Ambtenarencentrum (AC) en Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid en bedrijfsleven (CMHF) hebben ingestemd met de loonruimteovereenkomst publieke sector 2015/2016.

Uit de ledenraadpleging van afgelopen weken blijkt vandaag dat een ruime meerderheid akkoord gaat met de bovensectorale overeenkomst. Daarmee komt een einde aan de jarenlange nullijn in grote delen van de publieke sector. Honderdduizenden medewerkers krijgen in 2015 en 2016 een loonsverhoging van 5,05 procent plus eenmalig 500 euro bruto.

 

De drie Centrales sloten op vrijdag 10 juli een loonruimteovereenkomst met de betrokken overheids- en onderwijswerkgevers. CNV Overheid, CNV Onderwijs, ACOM, AC en CMHF vormen een ruime én rechtsgeldige meerderheid. De bij de Centrales aangesloten politiebonden hebben echter niet ingestemd met de overeenkomst.

 

De loonruimteovereenkomst is de basis voor de nadere uitwerking in verschillende sectoren, waar komende weken het arbeidsvoorwaardenoverleg wordt gevoerd om de loonruimteovereenkomst te laten doorwerken in de arbeidsvoorwaarden binnen de verschillende sectoren.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04