De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Uitvoeringsovereenkomst 'Loonakkoord' voor Defensie getekend

Donderdagavond hebben Minister van Defensie Hennis-Plasschaert en de (vice-)voorzitters van drie van de vier Centrales van Overheidspersoneel de uitvoeringsovereenkomst getekend waarmee de beschikbare loonruimte, zoals benoemd in de bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015-2016, voor de sector Defensie wordt verdeeld. Hiermee komt eindelijk een einde aan de nullijn.

 

Met het tekenen van de uitvoeringsovereenkomst staat niets meer in de weg om tot uitbetaling over te gaan.
Concreet betekent dit dat in oktober de actieve militair en burgermedewerker € 500,- bruto* én – met terugwerkende kracht tot 1 september – een structurele loonsverhoging van 1,25% tegemoet kan zien.
Met ingang van 1 januari 2016 volgt er nogmaals een structurele loonsverhoging van 3,0%.

 

Gewezen militairen en burgermedewerkers*
Zoals gebruikelijk bij Defensie werken de eenmalige uitkering en de structurele loonsverhogingen door naar de gewezen militair en de gewezen ambtenaar, die op 1 september 2015 een wachtgelduitkering genoot én naar de gewezen militair die op 1 september 2015 een uitkering genoot op grond van de Uitkeringswet gewezen militairen (UGM) én naar de gewezen ambtenaar die op 1 september 2015 een uitkering
genoot op grond van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie.

 

* defensiemedewerkers die in deeltijd werk(t)en ontvangen een verhoudingsgewijs deel van deze € 500,-. Ouderschapsverlof wordt hierbij niet gezien als ‘deeltijd werken’.

 

Reservisten
Voor reservisten geldt dat de € 500,- in verhouding tot het aantal uren werkelijke dienst in 2015 wordt toegekend.
Hiertoe worden het aantal uren dat de reservist in werkelijke dienst is geweest van 1 januari 2015 tot 1 september 2015 gedeeld door 1320 (het aantal uren dat een beroepsmilitair regulier maakt gedurende dezelfde periode).
Vanwege het per individuele reservist moeten berekenen van de hoogte van de eenmalige uitkering zal de uitbetaling hiervan pas in november plaatsvinden.

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04