De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Geen duidelijkheid over SBK2012: Overleg opgeschort

Omdat Defensie nog geen duidelijk kan verschaffen over een eventuele verlenging van het SBK2012 hebben de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel besloten al het overleg op te schorten totdat hier duidelijkheid over is verkregen in een Sector Overleg Defensie.

 

De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) hadden Defensie verzocht uiterlijk tijdens de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP) van dinsdag 24 november uitsluitsel te geven over het verlengen van het Sociaal Beleidskader 2012. Uiterlijk, aangezien deze vergadering van de WG AP de laatste vergadering van 2015 betrof en de Centrales van mening zijn dat dit voor 1 januari 2016 geregeld moet zijn.

Defensie gaf tijdens de vergadering van de WG AP de eis van de Centrales om duidelijkheid te geven tijdens de WG AP niet te kunnen inwilligen: een besluit is nog niet genomen.
Reden voor de Centrales om het onderwerp SBK 2012 te laten agenderen voor een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD).

 

Om Defensie alle tijd te bieden om met een gefundeerd besluit te komen in het SOD hebben de Centrales besloten tot aan dit SOD al het overleg binnen het Georganiseerd Overleg sector Defensie op te schorten.

 

 

 

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04