De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
SBK2012 verlengd tot 1 januari 2017

Tijdens het Sector Overleg Defensie (SOD) van 3 december jl. zijn Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (Centrales) overeengekomen dat het SBK 2012 met 1 jaar wordt verlengd tot 1 januari 2017. Hiermee is de opschorting van het Georganiseerd Overleg opgeheven, en kunnen Defensie en de Centrales weer om de overlegtafel.

Afgelopen week hadden de Centrales tijdens de Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WGAP) van 24 november jl. het overleg met Defensie opgeschort. Reden hiervoor was dat Defensie geen duidelijkheid kon verschaffen over een eventuele verlenging van het SBK 2012. Indien het SBK niet zou worden verlengd zou dit tot gevolg hebben dat defensiepersoneel, die geraakt gaan worden door reorganisaties waarvan het beleidsvoornemen na 1 januari 2016 wordt vastgesteld, niet meer onder de bescherming van het SBK vallen. Dit zou tot gevolg hebben dat Defensie, de enige rijksoverheidswerkgever die personeel op regelmatige basis ontslaat, haar personeel geen sociaal plan meer zou bieden bij reorganisaties.

Dit laatste wordt voorkomen door de verlenging van het SBK 2012 tot 1 januari 2017. Het is de bedoeling dat, conform afspraken met Defensie, (delen van) het SBK opgenomen worden in de vaste rechtspositie van het defensiepersoneel. De Centrales hebben in het SOD aangegeven dat, indien dit niet tijdig het geval is, er opnieuw een verlenging van het SBK2012 zal worden gevraagd.

Verlenging personeelsmaatregelen

Gekoppeld aan de verlenging van het SBK heeft Defensie een verzoek tot verlenging van een aantal personeelsmaatregelen bij de Centrales neergelegd. Het betreft maatregelen die vermeld zijn in de nota `Personeelsmaatregelen gedurende de reorganisatieperiode tot 1 januari 2016´ en de SG-aanwijzing A/980 die in feite aan het SBK2012 zijn gekoppeld. Hoewel de Centrales de strekking van de maatregelen onderschrijven is er afgesproken dat de uitwerking van het voorstel in de WGAP van 15 december zal plaatsvinden.

GOV|MHB

De GOV|MHB is tevreden dat de noodzakelijke verlenging van het SBK 2012 een feit is. De GOV|MHB heeft er vertrouwen in dat Defensie en de Centrales tijdig (delen van) het SBK 2012 in de staande rechtspositie zullen opnemen, dan wel opnieuw een verlenging van het SBK zullen overeenkomen. De verlenging zorgt voor rust in de defensieorganisatie. Dit is belangrijk voor zowel de werkgever als de werknemers daar dit bijdraagt aan een zorgvuldig reorganisatieproces.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04