De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
AOW-overbrugging-, versleep- en voorzieningregeling

Menigeen die pensioengerechtigd wordt is het niet altijd duidelijk of en hoe hun AOW-gat wordt gecompenseerd. Op dit moment bestaan er drie compensatieregelingen.
Als u een ABP Extra Pensioen heeft opgebouwd kunt u tijdelijk, d.w.z. tot 1 januari 2017, uw pensioenuitkering in tweeën knippen in een tijdelijk deel van 2 jaar en daarna een levenslange uitkering.

1. De overbruggingsuitkering van de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Deze regeling kent inkomens- en vermogenseisen. De regeling zal voor veel GOV|MHB-leden vanwege hun inkomen niet van toepassing zijn.

2. De overbruggingsuitkering van ABP. U kunt uw eigen opgebouwde ouderdomspensioen (OP) ‘verslepen’ om uw AOW-hiaat te overbruggen. Deze regeling wordt ook wel de OP-versleepregeling genoemd. Om een tijdelijk gat te dichten verlaagt u levenslang uw ouderdomspensioen. NB: Het ABP schrijft in de aan u gerichte brieven over de AOW-overbrugging, niet te verwarren met de SVB-overbruggingsregeling!

3. De AOW-Voorzieningsregeling van Defensie. Deze regeling voorziet in een uitkering ter hoogte van uw individuele AOW-uitkering in de periode vóór de AOW-datum.

De AOW-voorziening van Defensie keert het bruto AOW-bedrag uit, maar omdat voorafgaande aan uw AOW-datum nog de sociale premies worden geheven over het totaalinkomen aan ouderdomspensioen en AOW-voorziening, levert dat netto zo maar honderden euro’s per maand minder op. Ondanks het bestaan van de Defensie AOW-voorziening kunt u, als dat noodzakelijk is, nog steeds gebruik maken van de OP-versleepregeling van ABP, bovenop het bedrag aan AOW-voorziening van Defensie. Let erop dat ook over dat bedrag de sociale premies voorafgaand aan de AOW-datum worden geheven, dus netto vallen de bedragen ook hier weer lager uit. Het advies blijft te trachten het AOW-gat door middel van de Defensie AOW-voorziening en eventueel eigen middelen te dichten.

NB:Indien u gebruik maakt van de SVB-overbruggingsregeling, houdt er dan rekening mee dat door de verhoging van uw inkomen door de Defensie AOW-voorziening, u misschien (in een later stadium) niet meer in aanmerking komt voor de SVB-overbruggingsuitkering. De SVB-regeling kent dan een terugvorderingsbepaling. Het is onduidelijk hoe de SVB hiermee omgaat.

Nu de Defensie AOW-voorziening vanaf oktober 2015 standaard tot uitbetaling komt, hebben de bonden met Defensie en ABP afgesproken dat in de toekomst de standaard optie voor de militair m.b.t.de OP-versleepregeling op ‘nee’ komt te staan en dat u zelf moet aangeven dat u er juist wél gebruik van wilt maken. Op dit moment is dat nog andersom. Ook de burgerambtenaar zal zelf moeten bepalen of hij gebruik wil maken van de versleepmogelijkheid van zijn ouderdomspensioen opgebouwd bij ABP. Deelnemers die in eerste instantie gebruik wilden maken van de OP-versleepregeling, maar daar bij nader inzien toch van af zien voordat de pensioendatum is bereikt, kunnen dat altijd nog telefonisch het ABP laten weten, waarna hun keuze wordt aangepast.

De GOV|MHB stopt niet bij de AOW-voorzieningsregeling van Defensie. De AOW-voorziening van Defensie is een voorlopige voorziening die in het leven is geroepen om ervoor te zorgen dat er in ieder geval geld is als dat nodig is, om de periode tussen pensioendatum en AOW-datum door te komen. De definitieve oplossing is echter wat de GOV|MHB betreft, het doorlopen van de defensieuitkeringen (SBK, UGM) tot de nieuwe AOW-datum. Arbeidsvoorwaardelijk en gerechtelijk zijn wij voor u bezig.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04