De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Vergoeding overwerk

De afgelopen maand is er een hoop onrust ontstaan omtrent de vergoeding voor overwerk van defensiepersoneel in de rang van LKOL/KLTZ en schaal 11 en 12. De (tijdelijke) maatregel waarbij opgedragen overwerk vergoed wordt is per 1 maart 2016 verlopen. De GOV|MHB heeft aangegeven dit onderwerp op zeer korte termijn in het overleg met Defensie te willen bespreken.

 

In het overleg van Defensie met de Centrales van overheidspersoneel is de volgende tijdelijke maatregel in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2007-2009 tot stand gekomen:

 

9.4 Vergoeding overwerk 

Partijen spreken af vanaf 1 oktober 2007 als tijdelijke maatregel voor de duur van het contract voor het defensiepersoneel dat is bezoldigd conform schaal 11 en 12 en rangsniveau LKOL/KLTZ voor het incidenteel opgedragen overwerk per uur een overwerkvergoeding ter grootte van 1/330 van het maandloon toe te kennen. In

aanvulling daarop spreken partijen af na afloop van de contractduur deze tijdelijke maatregel te evalueren.

 

Daarna is deze tijdelijke maatregel verlengd in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2009-2010 en het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2012. De laatste verlenging van deze tijdelijke maatregel is door Defensie met een brief aangeboden aan de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (WG AFR). Doordat de mogelijkheid van een vergoeding van overwerk voor deze categorie is komen te vervallen zal in de toekomst overwerk in het rooster moeten worden gecompenseerd.

Dit is een teleurstelling voor een flink aantal leden van de GOV|MHB. Men had graag een tijdige voorwaarschuwing gehad dat de maatregel niet verlengd zou kunnen worden. Iedere LKOL/KLTZ en burgerschaal 11 en 12 die in de periode 01-04-2015 tot 01-04-2016 overwerk heeft gedeclareerd, is door het Dienstencentrum Human Resources (DCHR) pas op 15-04-2016 geïnformeerd.

 

GOV|MHB

Allereerst is de GOV|MHB teleurgesteld dat Defensie de maatregel niet, zoals in de voorgaande jaren, opnieuw heeft verlengd. De GOV|MHB zou dan ook graag zien dat de maatregel in ieder geval tot 1 januari 2017 zal worden verlengd. Uiteindelijk zal in het overleg gesproken moeten worden over de structurele oplossing. De GOV|MHB is van mening dat er in de toekomst een volledige vergoeding van overwerk voor deze groep moet komen. Een compensatie in het werkrooster zoals eerder genoemd is niet altijd mogelijk , deze categorie werkt immers vaak structureel over, en leidt soms tot onwerkbare situaties.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04