De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Open brief Centrales aan Minister van Defensie

Vorige week vrijdag 26 januari 2017 heeft de Secretaris–generaal (SG) aan al het personeel van Defensie een mail verstuurd. Daarin werd de indruk gewekt dat de schuld van het opschorten van het formele overleg bij de bonden ligt, en daarmee dus indirect bij de werknemers van Defensie. De Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCOD) zijn immers de vertegenwoordigers van het personeel. De SCOD zijn verbaasd en niet te spreken over de inhoud van het bericht.

 

De Minister is persoonlijk verantwoordelijk voor het overleg en heeft de Hoofd Directeur Personeel als gemandateerde. De SG  heeft derhalve geen enkele rol in het traject van arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

 

Vanuit het personeel van Defensie verkregen wij diverse reacties dat de mail niet positief werd ontvangen en

dat zij teleurgesteld zijn dat Defensie de wensen van het personeel niet serieus neemt. Wat Defensie nu te bieden heeft zou nooit tot een resultaat leiden en dat was nu precies de reden voor de SCOD om het overleg met Defensie stop te zetten.

 

In de bijgevoegde brief van de SCOD d.d. 30 januari 2017 spreken de centrales de Minister hierop aan. Ook maken we hierin duidelijk dat ze een onjuist beeld over het vastlopen van het arbeidsvoorwaardenoverleg heeft voorgespiegeld. De SCOD-brief stelt dat duidelijk was dat er een onoverbrugbare kloof zit tussen wat de Minister te bieden heeft en datgene wat de centrales minimaal nodig achten, waardoor langer doorpraten geen zin heeft. De brief van de SCOD is hieronder bijgevoegd.

 

1700082_-_SOD_330425_Voorzitter_SOD-Opgeschorte_arbeidsvoorwaardenoverleg.pdf

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04