De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Website defensiepersoneel in actie gaat online

Eerder berichtten wij dat tot grote teleurstelling van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCOD) in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) formeel is bevestigd dat de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen mislukt zijn. Al het overleg tussen Defensie en de SCOD is daardoor stilgelegd.

 

De SCOD hebben daarop aangegeven zich te zullen gaan beraden op te nemen vervolgstappen. Een belangrijk element daarbij is het informeren van onze leden over het hoe en waarom met betrekking tot de mislukte onderhandelingen. Een van de belangrijkste media om het personeel te informeren is via een gezamenlijke website www.defensiepersoneelinactie.nl Defensiepersoneel in actie is een initiatief van de SCOD bestaande uit de centrales AC, ACOP, CCOOP en CMHF.

 

Vanaf vandaag is deze website online gegaan. De eerste artikelen zijn gepubliceerd en verdere informatie zal snel en regelmatig blijven volgen. De website zal ook steeds verder worden uitgebreid, afhankelijk van de behoeftes en de ontwikkelingen rondom het stilleggen van de onderhandelingen.

 

Een gezamelijk twitteraccount en facebookpagina zullen snel volgen. Hierdoor hopen wij nog meer mensen op de hoogte kunnen stellen van de laatste stand van zaken. Zodra deze actief zijn wordt u via de website hierover geïnformeerd.

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04