De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Geen overeenstemming in SOD

 

Op 18 april 2017 is het eerder geschorste SOD hervat, waarin de minister in een gesloten enveloppe een nieuw AVW voorstel aan de SCODef had aangeboden. De SCODef hebben in dit hervatte overleg hun reactie op dit nieuwe voorstel aan de minister gegeven.

In een gezamenlijke verklaring hebben de SCODef laten weten dat dit voorstel onvoldoende tegemoet komt aan onze eerder aangegeven ondergrenzen, laat staan aan de gerechtvaardigde wensen van het defensiepersoneel.  Na een reactie van de minister trokken de SCOdef de conclusie dat het voorstel van de minister niet tot een onderhandelaarsresultaat zou gaan leiden.  De minister liet hierop weten geen aanpassingen aan dit voorstel meer te maken en dit om te zetten in een eindbod.  In overleg met de minister is daarop  afgesproken dat dit eindbod aanstaande vrijdag om 12.00 uur openbaar wordt gemaakt.

Bent u benieuwd naar de inhoud van dit eindbod en onze toelichting hierop, houdt dan de website www.defensiepersoneelinactie.nl  en onze extra nieuwsbrief die aanstaande vrijdag verschijnt in de gaten.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04