De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Oproep MC- en kaderleden deelname bijeenkomst 12 oktober 2017

 

 

Beste Collegae,

 

Samen staan we sterker! Dat was de conclusie van onze bijeenkomst op 6 juli jongstleden, waarbij veel vertegenwoordigers van medezeggenschapscommissies aanwezig waren. In deze bijeenkomst hebben de samenwerkende vakbonden aangegeven dat, in het kader van informatieverstrekking, het wenselijk is vaker “de koppen bij elkaar te steken”.

 

Het georganiseerde overleg – het reguliere overleg tussen de bonden en Defensie – ligt al enkelen maanden stil en het is de hoogste tijd om opnieuw een meeting met de leden van de medezeggenschap, aangevuld met onze kaderleden, te organiseren.

 

Waar;
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 12 oktober van 12.00 uur tot uiterlijk 15.00 uur in het KEK gebouw ‘DE WITTENBERG’ (gebouw 540) op de GENERAAL-MAJOOR KOOTKAZERNE STROE. Van 12.00 tot 13.00 uur kunt u in het bedrijfsrestaurant op kosten van de bonden gebruik maken van een lunch.

 

De bijeenkomst start om 13.00 uur en zal uiterlijk 15.00 uur afgelopen zijn.

 

Tijdens de bijeenkomst op informeren de voorzitters van de bonden de aanwezigen over de laatste stand van zaken. Ook willen we gaarne jullie zienswijze vernemen over de verder te volgen koers en de actie van 2 november aanstaande in Den Haag bespreken.

 

Kortom, reden genoeg om bij elkaar te komen. Wij zien u graag op 12 oktober,

 

Voor deelname graag aanmelden op email adres:

 

Voor de poster klik hier

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04