De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Pensioenakkoord militaire eindloonregeling 2018

Op 11 oktober zijn Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel (CVO's) een aanpassing in de pensioenregeling voor militairen overeengekomen. De militaire eindloonregeling moet worden aangepast vanuit wettelijke eisen over de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018. Zonder aanpassing zou de regeling fiscaal onzuiver (niet in overeenstemming met de wettelijke eisen) worden, met als ultiem gevolg dat het totale opgebouwde pensioenvermogen in de progressieve belastingheffing valt. Tevens beogen partijen met de aanpassingen de complexiteit van de regeling te reduceren.

 

De militaire eindloonregeling volgt vanaf 1 januari 2018 de aanpassingen in de burger middelloonregeling conform de ‘volgen-tenzij’ afspraak gemaakt over pensioenregelingen binnen de overheid. Aanpassingen in de middelloonregeling worden mutatis mutandis overgenomen in de eindloonregeling.

 

Een in het oog springend onderdeel is wijziging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. Dat betekent niet dat uw pensioenleeftijd naar 68 jaar gaat. Het betekent enkel dat de pensioenen die vanaf 1 januari 2018 worden opgebouwd, worden berekend op basis van een ouderdomspensioen ingaand op 68 jaar. Alle voorafgaand aan 2018 opgebouwde pensioenaanspraken met pensioenrichtleeftijd 65 en 67 jaar blijven onaangetast.

 

Daarnaast worden twee wijzigingen doorgevoerd die typisch op de eindloonregeling betrekking hebben. Dat zijn de vormgeving van de backserviceberekening in 2018 en de indexatieberekening. Juist de backserviceberekening werd, met weer een andere pensioenrichtleeftijd van 68 jaar, het ABP te complex in de uitvoering . Daarom hebben sociale partners bij Defensie voor 2018 met behoud van het eindloonkarakter een alternatieve wijze van berekenen backservice middels een koopsom bedacht voor alle militairen die in 2018 een individuele promotie maken. Per saldo valt daarmee uw pensioenopbouw bij individuele promoties in 2018 op dezelfde wijze uit als nu in 2017.


Ook is de afspraak gemaakt dat over de jaren 2016 en 2017 in de eindloonregeling blijvend de eindloonindexatie wordt toegepast. Per saldo heeft dat geen effect omdat de dekkingsgraad van ABP op een niveau ligt waarbij indexatie niet mogelijk is.

 

Hier vindt u  van de afspraken zoals overeengekomen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04