De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
De GOV|MHB en het Arbeidsvoorwaardenresultaat

Naar aanleiding van het arbeidsvoorwaarden-resultaat zijn er reacties binnengekomen bij de GOV|MHB en bij de aangesloten verenigingen, waaronder de KVMO. Hieronder een korte, algemene reactie hierop.

 

Ledenraadpleging GOV | MHB
Eind deze week geeft de GOV | MHB op de websites van de aangesloten verenigingen haar appreciatie op het resultaat, voorzien van een toelichting. Houd de websites www.kvmo.nlwww.prodef.nl en www.nederlandseofficierenvereniging.nl dus in de gaten.

 

Op dit moment vinden er in het land voorlichtingssessies plaats van de gezamenlijke bonden. 
Kijk hier voor de data en locaties>>

 

Vanaf 2 november as. houdt de GOV|MHB haar ledenraadplegingen. Leden kunnen bij die bijeenkomsten (dan wel via e-mail) aangeven wat zij van het resultaat vinden. Data en locaties worden binnenkort via de websites en social media bekend gemaakt.

 

AOW-gat en pensioen
Wat betreft de reacties op het onderwerp ‘AOW-gat’: de GOV|MHB zal blijven strijden voor een volledige compensatie. Deze zal echter, conform het ingenomen standpunt dat dit vanuit de politiek moeten worden vergoed, niet vanuit arbeidsvoorwaardengeld komen. Daarom is in dit resultaat niets opgenomen over het AOW-gat. De eerste vraag die aan CDA-minister Bijleveld zal worden gesteld is of zij invulling gaat geven aan de CDA/D66/CU wens om alsnog het AOW-gat volledig te dichten. 

 

Over het onderwerp ‘pensioenen’: hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien is nog niet bekend. Wat wel duidelijk is, is dat voor iedereen die ‘in zijn max’ zit (dus ook UKW’ers) een vorm van middelloon beter uitpakt dan een eindloonstelsel omdat het jaarlijkse opbouwpercentage hoger is. Voor gepensioneerden heeft een verandering van het stelsel geen enkel effect omdat opgebouwde pensioenrechten blijven bestaan.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04