De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Vrijvallende premiegelden terug naar werknemers

De Sector Defensie CMHF heeft samen met de collega’s van het AC en ACOP een brief naar het overleg gestuurd om de vrijvallende werkgeversbijdrage pensioenpremies, als gevolg van de aftopping van de pensioenen op het inkomensdeel boven de € 100.000,00, met terugwerkende kracht ter beschikking te stellen aan de werknemers die door deze aftopping zijn getroffen.

 

Dit betreft in de ogen van de drie centrales met terugwerkende kracht naar 1januari 2015 een bedrag in één keer. Daarnaast verzoeken zij de vrijval van pensioenpremie met ingang van 1 januari 2018 in de nieuwe salaristabellen te verwerken.

 

Lees hier de brief>>

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04