De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Defensie nog niet klaar voor nieuw overleg arbeidsvoorwaarden

Zoals bekend zijn er in het AV akkoord 2017-2018 belangrijke afspraken gemaakt over het toekomstige specifieke pensioenstelsel voor militairen en de daarbij noodzakelijke aanpassingen aan het loongebouw. Dit nieuwe stelsel dient uiterlijk 1 oktober 2018 in een door de leden goedgekeurd arbeidsvoorwaarden akkoord overeen gekomen te zijn. In de vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) van 24 november 2017 heeft de GOV|MHB nogmaals het grote belang benadrukt om snel met het nieuw arbeidsvoorwaardentraject (inclusief het nieuwe pensioenstelsel) te starten.


Begin dit jaar gaf Defensie aan nog een aantal weken nodig te hebben alvorens met de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden te kunnen beginnen. Daarop werd afgesproken dat de eerste vergadering van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden op 15 februari as. zou worden gehouden. Afgelopen vrijdag 9 februari ontvingen wij tot onze grote teleurstelling een annulering van dit overleg. Een reden voor deze afzegging werd niet gegeven.


De GOV|MHB betreurt het dat de eerste vergadering over de arbeidsvoorwaarden door de werkgever eenzijdig is gecanceld. Om voor 1 oktober 2018 tot een AV akkoord te komen begint de tijd te dringen. Wij zullen Defensie in het georganiseerd overleg zeker om een reden voor deze verdere vertraging vragen. Wel achten wij het van groot belang dat we een nieuw arbeidsvoorwaardentraject van start gaan met een goede uitgangspositie bij zowel Defensie als de bonden. De tijd begint echter wel te dringen.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04