De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Arbeidsongeschiktheidsverzekering AOV

Defensie biedt de mogelijkheid om via verzekeraar Loyalis een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), die voorheen bekend stond als IPAP (Invaliditeitspensioen Aanvullingsplan), af te sluiten. Het AOV wordt op verzoek standaard twee jaar voor het bereiken van de ontslagleeftijd (vanaf de ontslagbescherming) stopgezet door verzekeraar Loyalis. Er is dan geen sprake meer van een verzekerbaar belang. Vanwege het invoeren van de nieuwe diensteinderegeling per 1 januari 2017 ontstaat de situatie dat militairen waar het AOV reeds is stopgezet door het langer werken in de nieuwe diensteinderegeling buiten de periode van ontslagbescherming vallen. Er is dan geen dekking bij arbeidsongeschiktheid en ook geen ontslagbescherming. Op verzoek van de Centrales van Overheidspersoneel (centrales) heeft Defensie geïnformeerd bij Loyalis naar de mogelijkheden om stopzetting in het geval dat er wordt gekozen voor de nieuwe diensteinderegeling terug te draaien. Loyalis heeft Defensie laten weten dat deze mogelijkheid bestaat. Alle mensen waarvan de AOV reeds is opgezegd (vanwege het bereiken van de twee jaar voor het leeftijdsontslag) zullen een brief van Defensie ontvangen. In deze brief wordt de mogelijkheid geboden om (onder dezelfde voorwaarde als ten tijde van de opzegging) met terugwerkende kracht de verzekering te hervatten. Dit betekent dan wel dat ook de premie met terugwerkende kracht in rekening zal worden gebracht. De brief van Defensie met informatie over hoe de AOV opnieuw geactiveerd kan worden kunt u hier vinden.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04