De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Defensienota 2018: AOW-gat voor 100% gerepareerd

Het is slechts een van de maatregelen uit de Defensienota 2018 maar voor veel defensiemedewerkers is het een hele belangrijke. Het AOW-gat wordt eindelijk voor 100% gerepareerd!
Na een jarenlange (juridische) strijd die de GOV|MHB sinds 2013 namens haar leden heeft gevoerd is er dan eindelijk toegegeven aan de gerechtvaardigde eis van vele defensiemedewerkers die geconfronteerd zijn of worden met een AOW-gat. Minister Bijleveld heeft ingezien dat dit een van de maatregelen is die nodig is om het vertrouwen van het personeel in de leiding van Defensie te herstellen.


Pas nadat de gang naar het College voor de Rechten van de Mens was ingezet, en deze in 2015 oordeelde dat de minister van Defensie de wet overtreedt door een verboden onderscheid naar leeftijd te maken bij het stoppen van de Uitkering Gewezen Militairen én de wachtgelduitkering op de leeftijd van 65 jaar, besloot Defensie een bruto compensatie voor deze groep beschikbaar te stellen. De GOV|MHB en de andere bonden aangesloten bij de ACOP en het AC vonden dit onvoldoende en besloten haar leden op te roepen bezwaar te maken tegen het stoppen van de uitkeringen. Na een jarenlange juridische strijd waarbij de minister gedwongen werd de compensatieregeling op te hogen oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de 90% compensatie voldoende was.


Hier lieten wij het echter niet bij zitten. Omdat de juridische gang niet verder gevoerd kon worden besloten wij de pijlen te richten op de politiek. Deze had tenslotte de problematiek veroorzaakt door de AOW-leeftijd op te hogen en hier moest dan ook de oplossing worden gevonden. Na diverse moties van (oppositie)partijen is uiteindelijk eind 2017 de opdracht aan de minister van Defensie meegegeven om nogmaals de problematiek te bekijken. Zeker omdat inmiddels ook bij de politiek duidelijk was dat het oplossen van het AOW-gat bij Defensie een belangrijk onderdeel was voor het terugwinnen van het vertrouwen bij het defensiepersoneel.


Op maandag 26 maart kwam in de Defensienota 2018 dan uiteindelijk het verlossende woord dat de compensatieregeling van het AOW-gat werd opgehoogd naar 100%. Voor het getroffen defensiepersoneel die zich de afgelopen jaren op allerlei wijze hard hebben gemaakt voor een oplossing en vaak in grote getallen bij behandelingen in de rechtbank en de Tweede Kamer aanwezig waren, ongetwijfeld een grote opluchting. Hoewel het natuurlijk jammer is dat het zo lang heeft moeten duren is het wel positief dat deze minister eindelijk de ernst van het probleem en de gevolgen daarvan heeft ingezien.


De huidige compensatieregeling met een 90% garantie is door de toenmalige minister eenzijdig, dus zonder tussenkomst van de bonden, tot stand is gekomen. Daarom zal de GOV|MHB de minister verzoeken verzoeken om snel inzicht te geven over de wijze waarop de compensatieregeling is ingericht en door het ABP wordt uitgevoerd. Tevens zullen wij duidelijkheid vragen over de wijze en de termijn waarop de nu toegezegde volledige reparatie zal worden verstrekt. Zodra wij meer weten informeren wij u hierover.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04