De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Defensie geeft aan klaar te zijn voor onderhandelingen

Afgelopen vrijdag heeft Defensie op intranet het defensiepersoneel geïnformeerd dat het klaar is om met de bonden te onderhandelen over een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Dit nadat Staatssecretaris Barbara Visser op 5 april een uitnodiging voor een overleg van het Sectoroverleg Defensie (SOD) aan de Centrales van Overheidspersoneel (hierna Centrales) heeft verstuurd.


Op 8 maart hebben de Centrales al hun teleurstelling geuit dat, ondanks de afspraken uit het AV akkoord 2017-2018, Defensie nog niet bereid was om met de Centrales om de tafel te gaan om te onderhandelen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Defensie gaf in deze vergadering te kennen niet te willen starten, omdat ze nog met een tijdrovende interne afstemming over het nieuwe pensioenstelsel bezig is, hebben de Centrales zich genoodzaakt gezien het formele overleg van de diverse werkgroepen op te schorten. Uiterlijk 17 april zou met Defensie verder gesproken worden over de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen.


De Staatssecretaris heeft nu dus met deze uitnodiging aangegeven met de onderhandelingen te willen beginnen. Defensie heeft in haar communicatie naar het personeel duidelijk gemaakt waarom zij een nieuw pensioenstelsel willen en wat ze met dit nieuwe stelsel willen bereiken. Of de GOV|MHB het hiermee eens is zal tijdens de inhoudelijke behandeling moeten blijken. Ook hebben wij samen met de andere Centrales aangegeven dat de onderhandelingen niet alleen over een nieuwe pensioenregeling gaan. In het bericht van Defensie lijkt het er helaas sterk op dat dit wel het geval is. Deze en andere vragen zullen wij tijdens het SOD van 10 april aan Defensie stellen, in de hoop een duidelijk antwoord te krijgen, en dan eindelijk met de onderhandelingen te kunnen beginnen. Wij houden u op de hoogte.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04