De onderhandelingen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden voor Defensiepersoneel kunnen beginnen. De ministerraad heeft daarvoor vandaag groen licht gegeven. De centrales van overheidspersoneel zijn hierover ingelicht.

 

Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt 1 oktober af. Het streven is het huidige akkoord tijdig op te laten volgen door een nieuw akkoord.

 

Met de start van de onderhandelingen over de nieuwe arbeidsvoorwaarden zal wat de centrales betreft gesproken worden over een breed pakket aan arbeidsvoorwaarden. Daartoe behoren in ieder geval een substantiële loonontwikkeling, maatregelen in het kader van werving en behoud. Uiteraard zal ook gesproken worden over een nieuw pensioenstelsel voor militairen en een daarmee samenhangend loongebouw.