Afgelopen week hebben wij gereageerd op het bericht van Defensie van 21 november jl. Hierin legt Defensie de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen bij de bonden. In onze reactie gaven wij aan dat de berichtgeveing van Defensie op een aantal cruciale elementen onvolledig was. Inmiddels is het concept verslag van deze vergadering (het SOD) beschikbaar. Zoals wij in onze reactie al aangeven kunt u ons op basis van dit verslag beoordelen en uw eigen beeld vormen over hetgeen zich in dit SOD heeft voorgedaan.

 Concept verslag van het SOD