De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Geschil met Defensie aangeboden

Geschil met Defensie aangeboden

Door: T. van Leeuwen, onderhandelaar

Zoals op 10 juli jl. reeds aangekondigd, zijn de defensiebonden in meerderheid opnieuw naar de Advies- en Arbitragecommissie (AAC) gestapt. Deze keer over een belangrijk aspect uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020, namelijk de introductie van een nieuw bezoldigingsstelsel. Elders op onze website kunt u een uitgebreidere toelichting lezen, de artikelen “bonden en werkgever oneens over invoer bezoldigingsstelsel” en “sturing en framing”.

De procedure bij de AAC start met het formeel in kennis stellen van de commissie. Dit moet binnen drie dagen gebeuren. Afgelopen maandag hebben het AC (VBM en BBTV), de ACOP (AFMP, MARVER en FNV overheid) en de CMHF (GOV|MHB, KVMO, NOV en KVNRO) deze stap gezet. De brief, waarmee het geschil is aangekaart, vindt u hier.

Wij verwachten op niet al te lange termijn van de commissie een ontvangstbevestiging te ontvangen. Daarbij zullen naar alle waarschijnlijkheid eerste (korte) reacties van Defensie en de CCOOP gevoegd zijn.

Door periodieke updates zullen wij u zo mogelijk ook gedurende de verlofperiode op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04