De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Onderhandelaars bereiken eerste deelresultaat

Na intensief overleg hebben de onderhandelaars van Defensie en de Centrales van Overheidspersoneel een eerste deelresultaat bereikt in het proces van arbeidsvoorwaardenonderhandelingen.

De belangrijkste elementen van het eerste deelresultaat zijn:

 

  • Een pensioengevende loonsverhoging, met terugwerkende kracht tot 01-01-2015, van 0,8%. Het betreft hier uitsluitend de vrijgevallen gelden als gevolg van de versobering van de pensioenen als resultaat van Witteveen II;
  • Een nadere invulling van de voorziening om de negatieve gevolgen van het AOW-gat te ondervangen;
  • De contouren van het nieuwe FPS;
  • De contouren van een nieuw te ontwikkelen diensteinderegeling;
  • De contouren van een nieuw te ontwikkelen pensioenstelsel.

Zowel Defensie als de Centrales zullen het bereikte deelresultaat de aankomende tijd aan hun achterban voorleggen. Bij een positieve uitkomst zal aansluitend het deelresultaat worden omgezet in een eerste (deel)akkoord.

 

Eerste deelresultaat:
In zowel de inzetbrieven van Defensie als van de Centrales werd onderkend dat de overlegonderwerpen dusdanig complex zijn dat deze zich niet lenen voor een volledig uitgewerkt resultaat binnen korte termijn. Om die reden hebben de partijen er voor gekozen om te werken met deelresultaten. Afhankelijk van de appreciatie van het eerste deelresultaat door de resp. achterbannen zal het arbeidsvoorwaardenoverleg binnen afzienbare tijd de tweede ronde ingaan.

 

Kijk hier voor het eerste deelresultaat en de appreciatie van de GOV|MHB>>>

 

Positief
Op grond van de appreciatie legt het bestuur van de GOV|MHB het nu bereikte eerste deelresultaat met een positief advies voor aan de leden.
Daartoe zullen leden van het bestuur de komende weken het land in trekken om het bereikte deelresultaat op verschillende locaties toe te lichten.
Aansluitend zal de leden gevraagd worden of ook zij kunnen instemmen met het voorliggende deelresultaat.

 

De locaties en de afsluitende procedure zullen op korte termijn op de ProDef-website worden gepubliceerd.

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04