De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Minister Hennis nodigt Centrales uit voor het in ontvangst nemen van de defensie-inzetbrief

Minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft de Centrales van Overheidspersoneel uitgenodigd om dinsdag 4 november a.s. de defensie-inzetbrief voor het arbeidsvoorwaardenoverleg in ontvangst te nemen.

 

Vrijdag 31 oktober heeft minister van Defensie Hennis-Plasschaert de voorzitters en onderhandelaars van de Centrales van Overheidspersoneel binnen de sector Defensie uitgenodigd om de inzetbrief van de zijde van de werkgever in ontvangst te komen nemen.
De overhandiging van de defensie-inzetbrief voor het komende arbeidsvoorwaardenoverleg zal plaatsvinden op 4 november.

 

De Samenwerkende Centrales hebben hun gezamenlijke inzetbrief reeds op 22 oktober aan Defensie ter hand gesteld. Het in ontvangst nemen van de inzetbrief door de Centrales markeert dan ook de formele aanvang van het arbeidsvoorwaardenoverleg.

 

4 November 2014 is het op een maand na drie jaar geleden dat het laatste arbeidsvoorwaardenakkoord voor Defensie is afgesloten.

 

GOV|MHB
De GOV|MHB is blij dat 614 dagen na het aflopen van het vorige arbeidsvoorwaardenakkoord er eindelijk gesproken kan gaan worden over de o.a. hoog noodzakelijke verbetering van de koopkracht van het defensiepersoneel.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04