De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg
Nr. 3 | 2020

Download bulletin

Take care

Het is nog een onwennige gedachte dat dit mijn laatste voorwoord is in het Prodef Bulletin. Op 18 juni a.s. leg ik het duo-voorzitterschap van de GOV|MHB en het voorzitterschap van de KVMO neer. Na 7,5 jaar voorzitter te zijn geweest wordt het tijd voor iets anders. Ik heb bewust voor de oude diensteinderegeling gekozen, omdat ik net zoals mijn vereniging van mening ben dat ‘oudjes’ plaats moeten maken voor jong talent om hen zo ook een (financiële) carrière te gunnen. Een carrière die kan bijdragen aan het behoud van militairen, zodat ze niet blijvend hun vleugels elders uitslaan.

Het is een bijzondere tijd om de voorzittershamer neer te leggen. Het coronavirus heeft ons letterlijk en figuurlijk in de greep. Een groot gedeelte van de militairen staat klaar om ingezet te worden als de samenleving dit nodig heeft. Je hoopt niet dat het nodig is, maar aan de andere kant mocht het wel nodig zijn, dan kunnen we aan de samenleving laten zien dat we er echt toe doen en dat, zoals gebruikelijk in tijden van nood, altijd op Defensie kan worden gerekend.

Als één ding de afgelopen periode duidelijk is geworden dan is het wel dat de Publieke Sector tot de vitale bedrijfsvoering van ons land behoort. Als de Publieke Sector niet voldoende personeel heeft, of niet over de juiste middelen of mentaliteit beschikt, dan is het zo goed als onmogelijk om de samenleving tijdens bijzondere omstandigheden draaiende te houden. Corona heeft de politiek hopelijk wakker geschud. Het ‘just in time, just enough’ beleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte heeft mensen onnodig kwetsbaar gemaakt voor het virus. Een beleid dat beschamend is voor een land dat zo rijk is als Nederland. Ik verwacht dan ook dat er vele parlementaire-enquête-lessen geleerd gaan worden uit deze crisis.

Ik verwacht dat er ook voor Defensie veel lessen te leren zijn. Hoe gaan we onze opleidingen anders vormgeven zodat deze ook tijdens een pandemie door kunnen gaan? Het in quarantaine plaatsen van rekruten, zoals men dit ook bij militairen doet die op missie gaan, zou een optie kunnen zijn. We zullen hier serieus over moeten gaan nadenken, want de 1,5 meter samenleving is voor Defensie geen optie als het gaat om inzet of opleidingen.

Ook als het gaat om de modernisering van ons personeelssysteem en de arbeidsvoorwaarden zijn er lessen te leren. Wat voor een krijgsmacht en (personele) middelen heb je nodig als de samenleving ‘van slag is’? Ik ben dan ook benieuwd naar de herijking van de Defensienota 2018. Wordt aan Defensie een belangrijke rol toebedeeld, of mag zij de coronarekening gaan betalen? Ik ga het samen met u, maar nu van een afstand, volgen.

Dank voor het vertrouwen en de steun die u mij de afgelopen jaren heeft gegeven het gaat u en de uwen goed. Take care!

Download bulletin

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04