De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Het bestuur van de CMHF-sector Defensie bestaat uit de volgende personen:

 

Functie

Naam

Contact

Duo-voorzitter

Dhr. J.L.R.M. Vermeulen

E-mail:

Twitter: https://twitter.com/voorzitterNOV

     

Duo-voorzitter

Dhr. R.O.P. Pulles

E-mail:

Twitter: https://twitter.com/Voorzitter_KVMO 

     

Vicevoorzitter

Vacature

 
     

Penningmeester

Dhr. A.J. de Rooij

E-mail:

     

Secretaris

Dhr. H.M. Krul

E-mail:

     

Lid (namens KVNRO)

Dhr. R.G.A. Adrian

 E-mail:  

 

Het bestuur wordt bijgestaan door het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg.

 


 

Dhr. J.L.R.M. (Ruud) Vermeulen
Duo-voorzitter GOV|MHB

Ruud VermeulenBrigadegeneraal der infanterie bd

 

Dhr. J.L.R.M. Vermeulen vervult de functie van (duo-)voorzitter sinds 21 juni 2012 en is het aanspreekpunt voor onderwerpen gerelateerd aan de beroepsvereniging.

Dhr. J.L.R.M. Vermeulen is tevens voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)

 

Curriculum Vitae:
Tot zijn 50-ste levensjaar heeft Brigadegeneraal bd Ruud Vermeulen uitsluitend functies in het opleidings- en
operationele domein gehad, waaronder de functies van bataljonscommandant van een luchtmobiel bataljon en commandant van de Koninklijke Militaire School (KMS), de bakermat van de onderofficiersopleidingen.
Na zijn bevordering tot generaal heeft Brigadegeneraal bd Vermeulen functies vervuld bij werving en als project officier reorganisatie KL.
Na het verlaten van de actieve dienst is Brigedegeneraal bd Vermeulen voor Defensie werkzaam geweest als projectleider loopbaanlint. 

 


Dhr. R.O.P. (Rob) Pulles EMSD
Duo-voorzitter GOV|MHB wnd

KLTZ Marc de NatrisKapitein luitenant ter zee

 

Dhr. Pulles vervult de functie van waarnemend duo-voorzitter van de GOV|MHB sinds 1 oktober 2020.

Dhr. Pulles (als wnd duo-voorzitter van de CMHF-sector Defensie) het eerste aanspreekpunt voor de collectieve belangenbehartiging.

 

 

 

Dhr. R.O.P Pulles EMSD is tevens waarnemend voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO)

Kapitein-Luitenant ter zee Pulles is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.

 


Dhr. H.M. (Harmen) Krul
Secretaris GOV|MHB

 Luitenant ter zee 2e klasse oudste categorie (Logistieke Dienst)

 LTZ2OC (LD) Krul is een zogeheten ‘vrijgestelde’ officier.


 

Vrijgestelde officier:

Een vrijgestelde officier wordt voor de duur van een functie gehuurd van Defensie.
Hierdoor is de officier weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.

 

 

 

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04