Het bestuur van de CMHF-sector Defensie bestaat uit de volgende personen:

 

Functie

Naam

Contact

Duo-voorzitter

Dhr. J.L.R.M. Vermeulen

E-mail:

Twitter: https://twitter.com/voorzitterNOV

     

Duo-voorzitter

Dhr. Ing. W.P. Groeneveld

E-mail:

Twitter: https://twitter.com/Voorzitter_KVMO 

     

Vicevoorzitter

Vacature

 
     

Penningmeester

Dhr. A.J. de Rooij

E-mail:

     

Secretaris

vacature

E-mail:

     

Lid (namens KVNRO)

Dhr. R.G.A. Adrian

 E-mail:  

 

Het bestuur wordt bijgestaan door het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg.

 


 

Dhr. J.L.R.M. (Ruud) Vermeulen
Duo-voorzitter GOV|MHB

Ruud VermeulenBrigadegeneraal der infanterie bd

 

 

Dhr. J.L.R.M. Vermeulen vervult de functie van (duo-)voorzitter sinds 21 juni 2012 en is het aanspreekpunt voor onderwerpen gerelateerd aan de beroepsvereniging.

Dhr. J.L.R.M. Vermeulen is tevens voorzitter van de Nederlandse Officieren Vereniging (NOV)

 

Curriculum Vitea:
Tot zijn 50-ste levensjaar heeft Brigadegeneraal bd Ruud Vermeulen uitsluitend functies in het opleidings- en
operationele domein gehad, waaronder de functies van bataljonscommandant van een luchtmobiel bataljon en commandant van de Koninklijke Militaire School (KMS), de bakermat van de onderofficiersopleidingen.
Na zijn bevordering tot generaal heeft Brigadegeneraal bd Vermeulen functies vervuld bij werving en als project officier reorganisatie KL.
Na het verlaten van de actieve dienst is Brigedegeneraal bd Vermeulen voor Defensie werkzaam geweest als projectleider loopbaanlint. 

 


Dhr. ing. M.E.M. (Marc) de Natris
Duo-voorzitter GOV|MHB

KLTZ Marc de NatrisKapitein ter zee

 

 

 

Dhr. De Natris vervult de functie van duo-voorzitter van de GOV|MHB sinds 24 juni 2013.
Vanaf 6 november 2012 heeft hij de functie van duo-voorzitter waargenomen.

Dhr. De Natris is (als duo-voorzitter van de CMHF-sector Defensie) het eerste aanspreekpunt voor de collectieve belangenbehartiging.

 

Dhr. ing M.E.M. de Natris heeft een lange historie binnen de belangenbehartiging van officieren en middelbaar & hoger burgerpersoneel bij Defensie. Zo was hij sinds 1 januari 2012 beleidsmedewerker Reorganisaties binnen de sectie Georganiseerd Overleg.

 

Van 1998 tot 2003 heeft dhr. De Natris de functie van secretaris van de KVMO vervuld.
Aansluitend was hij tot september 2009 Hoofd sectie Overleg van de FVNO|MHB, tevens Hoofdonderhandelaar van de CMHF-sectie Defensie.

 

Dhr. ing M.E.M. de Natris is tevens voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren (KVMO)

 

Kapitein-Luitenant ter zee De Natris is een zogeheten‘vrijgestelde’ officier.

 


Mevr. N.J. van Lierop
Secretaris GOV|MHB

 Luitenant ter zee 2e klasse oudste categorie (Logistieke Dienst)

 


 

Vrijgestelde officier:

Een vrijgestelde officier wordt voor de duur van een functie gehuurd van Defensie.
Hierdoor is de officier weliswaar actief dienend officier, maar is hij vrijgesteld van alle verplichtingen die gelden voor een militair.
Zo is het bijvoorbeeld toegestaan om, uit hoofde van zijn functie, zonder tussenkomst van Defensievoorlichting, vrijelijk artikelen te publiceren en contacten te onderhouden met de media en de politiek.
De functie van een vrijgesteld officier eindigt wanneer de overeengekomen functieduur, de verhuurperiode, afloopt, of wanneer de vrijgesteld officier door de (leden van de) CMHF-sector Defensie wordt 'ontheven'.