De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

Het Georganiseerd Overleg is het formele overleg tussen Defensie en de werknemers bij Defensie, vertegenwoordigd door de Centrales voor Overheidspersoneel.

De GOV|MHB (KVMO, KVNRO & NOV) worden in het Georganiseerd Overleg vertegenwoordigd door de Centrale voor Middelbare en Hogere Functionarissen (CMHF) - sector Defensie.

Voor Defensie wordt het overleg namens de minister van Defensie gevoerd door de Hoofd Directeur Personeel.

De formele grondslag voor het Georganiseerd Overleg is vastgelegd in het Besluit Georganiseerd Overleg, sector Defensie.Het Georganiseerd Overleg is opgedeeld in drie niveaus:
Het hoogste niveau is het Sector Overleg Defensie (SOD). Hier wordt gesproken over wijzigingen van Algemene Maatregelen van Bestuur, zoals het AMAR en het BARD.
Het SOD is tevens het escalatieniveau indien Defensie en de Centrales op het onderliggende niveau geen overeenstemming kunnen vinden.

Het niveau onder het SOD is onderverdeeld in verschillende werkgroepen, per deelonderwerp:

  • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid (WG AP);
  • Werkgroep Algemeen Personeelsbeleid-Defensie Onderdelen (WG APDO);
  • Werkgroep Algemene & Financiële Rechtspositie (WG AFR);
  • Werkgroep Post Actieven (WG PA);
  • Werkgroep Reorganisaties (WG REO).

Gemiddeld komen het SOD en de verschillende werkgroepen een maal per vier weken bijeen.

Onder de Werkgroep Reorganisaties bevindt zich het derde niveau. Dit betreft informele overlegfora per defensieonderdeel, alsmede een informeel overleg voor reorganisatie die defensieonderdeel overschrijdend zijn.
Afhankelijk van de hoeveelheid reorganisaties komen deze informele overlegfora een of twee maal in de maand bijeen.

Tijdens het arbeidsvoorwaardenoverleg wordt er (tijdelijk) een aparte werkgroep naast het SOD ingesteld, de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden.


Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04