De vereniging voor professionals bij Defensie
Achtergrond_Home.jpg

De CMHF-sector Defensie vertegenwoordigt in het Georganiseerd Overleg met de minister van Defensie de aangesloten verenigingen, die de minister van Defensie als werkgever hebben: de GOV|MHB, KVMO, KVNRO en de NOV. De CMHF-sector Defensie kent hiervoor een Sectie Georganiseerd Overleg.

 

De sectie Georganiseerd Overleg is sinds enkele jaren geëvolueerd van een sectie van onderhandelaars van de verschillende onderliggende verenigingen van de GOV|MHB naar een aparte sectie onder het Dagelijks Bestuur van de CMHF-sector Defensie.


De sectie Georganiseerd Overleg bestaat uit drie functionarissen. Naast het Hoofd sectie Georganiseerd Overleg (HSGO) zijn dit de Beleidsmedewerker Reorganisaties & Medezeggenschap en de Senior Beleidsmedewerker Pensioenen & Sociale Zekerheid. Als uitkomst van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2012 heeft de sectie Georganiseerd Overleg m.i.v. 1 januari 2012 een vierde functionaris - de Senior Beleidsmedewerker Reorganisaties - die zich specifiek gaat bezighouden met werkzaamheden gerelateerd aan de reorganisaties als gevolg van de beleidsbrief van 8 april 2011.

Verenigingen

logo KVMO DIAP

KVNRO

nov

Contact

Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag

070 - 383 95 04